Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Utlösen av delägare i aktiebolag

Ska du lösa ut aktieägare i ditt bolag?

När man som aktieägare inte längre vill stanna kvar i ett samarbete kan det vara dags att gå skilda vägar. Den som lämnar bolaget säljer då ofta sina aktier till en annan delägare. Vi har assisterat många företagare vid utlösen av delägare i aktiebolag för att processen ska ske så smidigt som möjligt. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prisförfrågan

Vid utlösen av delägare finns det några viktiga punkter att se över:

1. Värdering av bolaget

För att kunna köpa ut en aktieägare behöver ägarna i bolaget komma överens om värdet på bolaget och ta reda på vad en köpare kan vara villig att betala för aktierna.

Vid värdering av bolaget behöver viktiga parametrar sammanställas och beaktas. Saker som har betydelse utöver den faktiska balansräkningen är storlek på bolaget, lönsamhet, hur långsiktigt säkra intäkterna är, hur personberoende verksamheten är, dolda värden, risker etc. Oavsett ovanstående är det i slutändan om köpare och säljare kan komma överens som är avgörande för att en försäljning av aktier ska kunna genomföras.

I många bolag med flera ägare finns aktieägaravtal som styr hur utlösen av delägare ska ske och hur värderingen ska genomföras.  

2. Kompetensförsörjning

När en delägare köps ut finns det en risk att specialkompetens som är viktig för bolagets utveckling därmed lämnar bolaget. En plan för bolagets kompetensförsörjning bör upprättas.

3. Metod för betalning

Övriga aktieägare köper aktierna

Övriga aktieägare har tillgång till likvida medel och kan köpa delägarens aktier till överenskommet pris.

Inlösen av aktier och betalning från bolagets egna medel

Om bolagets ställning medger kan ägarna besluta att med bolagets egna medel lösa ut delägaren till överenskommet pris.

Utlöst aktieägare ska bedriva verksamhet i eget bolag

Bolaget kan göra en Delning (Fission) och ett nytt bolag bildas som ett resultat av delningen. Överenskommen del av rörelse och kapital överförs till det nya bolaget.

Separering av kapital

Delägaren som ska lösas ut överlåter sina aktier till ett nytt bolag. Bolaget löser sedan in aktierna till överenskommet pris genom att minska aktiekapitalet. Om man önskar återställa aktiekapitalet kan detta göras samtidigt genom fondemission. Med denna metod hamnar den säljande partens likvid i ett nytt eget bolag vilket i många fall kan vara att föredra.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av utlösen av delägare och har också medlat i många fall då samarbetet har skurit sig och ägare har kommit fram till att de ska gå skilda vägar.

Kontakta oss så hjälper vi till att anpassa en lösning enligt dina önskemål!

Prisförfrågan Kontakta oss

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy