Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Kontrollera kvaliteten på din leverantör

Det är att rekommendera att du alltid kontrollerar kvaliteten på din leverantör av bolagstjänster.

Om du skall sälja ditt bolag för avveckling genom en s k snabbavveckling är det mycket viktigt för dig att det bolag du säljer till är ekonomiskt stabilt. Detta bolag (din leverantör) ska sköta ditt bolag under lång tid och om det blir fel under avvecklingsprocessen kan det drabba dig eftersom du som säljare alltid är ytterst ansvarig för flera delar i avvecklingsprocessen, oavsett vad leverantören säger eller vad som är avtalat. Går leverantören i konkurs är risken stor att det drabbar dig som tidigare ägare av bolaget.

En enkel och bra kvalitetskontroll är att du tar reda på vad det bolag du tänker anlita har för eget kapital redovisat i sin senaste officiella reviderade årsredovisning.

Så här gör du:

  1. Ta reda på bolagets exakta namn eller organisationsnummer. Det är viktigt att det är bolaget du skall sälja till, avtalsparten, som du kontrollerar.
  2. Använd exempelvis Hitta.se där du kostnadsfritt kan få fram senaste årsredovisningen.
  3. Sök upp bolaget och ta fram den senaste årsredovisningen för bolaget. Du hittar årsredovisningar för nedladdning i pdf-format långt ner på Hitta.se-sidan.
  4. Ladda ner och öppna den senaste årsredovisningen.
  5. I årsredovisningen scrollar du ner till delen balansräkning, under rubriken Skulder och Eget Kapital finner du raden Eget Kapital. Det är denna siffra som är viktig, beloppet anges antingen i kronor eller tkr. Detta belopp minus eventuell utdelning är leverantörens kapital som skall skydda dig och alla andra kunder. Det är detta belopp efter avdrag av senast gjord utdelning som är ett mått på vad leverantörens garantier egentligen är värda.
  6. Eventuell utdelning som du skall minska det egna kapitalet med finner du i början av årsredovisningen under rubriken Förvaltningsberättelsen.

Om du väljer oss som leverantör kommer S-bolag Börsen AB (556549-1106) att vara din avtalspart och köpa ditt bolag. Vi har ett eget kapital på 39 393 000 SEK. S-bolag Börsens årsredovisning >>

Hur stort Eget kapital bör en leverantör ha för att du som kund skall känna dig trygg? Vid en marknadsundersökning ansåg majoriteten att 5 000 000 SEK var en nödvändig och betryggande nivå. Marknadsundersökningen gjordes i samband med FARS Branschdagar 2015.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med ovanstående eller vill veta mer.

Offertförfrågan Så här går det till (pdf)

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer