Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Snabbavveckling av bolag

Avveckla ditt aktiebolag smidigt med vår snabbavveckling. Vi är ledande inom området och har avvecklat närmare 30 000 aktiebolag.

Pris

10 000 kr är totalkostnaden för en snabbavveckling av ett bolag med substansvärde upp till 300 000 kr. För kostnadsfri offert för snabbavveckling av ditt bolag, skicka en offertförfrågan!

Offertförfrågan

Med snabbavveckling får du en snabb, trygg och enkel process. Du får betalt omgående och vi genomför avvecklingen genom likvidation eller fusion i vår ägo. Du slipper all hantering/administration av bolaget under avvecklingstiden.

Så här går det till

Varför väljer många vår snabbavveckling?

 • Köpeskillingen betalas omgående.
 • Försäljningsprocessen är enkel och det går snabbt.
 • Köparen är välkänd, finansiellt och ekonomiskt stark och garanterar att bolagets egna tillgångar inte används.
 • Svenska Standardbolag AB har lång erfarenhet och god kompetens av snabbavveckling/likvidation.
 • Man kan känna sig trygg med att bolaget och ägarnas befogenheter och skyldigheter gentemot Skatteverket (m fl) hanteras korrekt.

Hur går det till?

Avvecklingen sker i vår ägo och säljaren får betalt omgående efter att avtal tecknats. I direkt anslutning till köpet hålls en extra bolagsstämma där tidigare styrelse, eventuell revisor byts ut mot våra företrädare som därmed övertar ansvaret för bolaget.

Vi tar hand om all administration av bolaget under avvecklingstiden.

Offertförfrågan

Om köparen inte sköter sina åtaganden kan det drabba säljaren

När du säljer ditt bolag för snabbavveckling betalar du förskott till leverantören och leverantören åtar sig att under lång tid sköta ditt bolag. Om köparen inte sköter alla åtaganden korrekt kan det drabba säljaren. Var uppmärksamma på att det finns aktörer på marknaden som säger sig tillhandahålla tjänsten snabbavveckling men som inte fullföljer sina åtaganden. Om inte skatt betalats av aktören på rätt sätt kan det få kostsamma konsekvenser för säljaren.

Kvalitetskontrollera din leverantör >>

Observera: Det finns aktörer som marknadsför snabbavveckling av aktiebolag till låga priser där syftet är att köpa aktiebolag för att sedan sälja dem vidare. Vår tjänst och vårt pris kan inte jämföras med dessa aktörers då vi förvaltar ditt bolag tills avvecklingen av bolaget genom fusion eller likvidation är fullföljd.

Så går det till

 • Gör offertförfrågan online.
 • Vi beräknar köpeskilling och svarar på er offertförfrågan.
 • Vid accept av offert behöver vi uppgifter om aktieägare i bolaget.
 • Vi tar fram samtliga avtalshandlingar samt checklista.
 • När avtal m.m. är klart betalas köpeskillingen omgående.
 • Vi genomför avveckling av bolaget i vår ägo och tar ansvar för hantering och administration under avvecklingstiden.

Fråga oss om pris

 • 10 000 kr är totalkostnaden för en snabbavveckling av ett bolag med substansvärde upp till 300 000 kr.
 • För bolag med ett substansvärde över 300 000 lämnas prisuppgift vid förfrågan.
 • Enklast gör du offertförfrågan online.

Offertförfrågan

Kontakta oss för mer information.

 

Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer