Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Hur avvecklar man ett aktiebolag?

Många bolag ligger vilande och bedriver inte någon verksamhet efter ett ägarbyte eller andra strukturomvandlingar och som ägare vill man avveckla och stänga ner sitt aktiebolag på ett säkert sätt.

Det finns flera olika sätt att avveckla aktiebolag.

Avveckla aktiebolaget snabbast med snabbavveckling

Med vår tjänst för snabbavveckling av bolag förvärvar vi ditt aktiebolag och avvecklar det därefter i vår ägo.

Säljaren/bolagsmännen får betalt omgående och köpeskillingen beräknas utifrån bolagets aktuella balans- och resultatrapport. Vi tar hand om all hantering av bolaget under avvecklingstiden.

Avveckla bolaget genom fusion

Vid fusion tas aktiebolagets samtliga tillgångar och skulder över av ett annat aktiebolag. Det finns flera olika varianter av fusion men den vanligaste är fusion av helägt dotterbolag.

Delning av aktiebolag - fission

Delning är en annan metod att avsluta ett aktiebolag. Vid delning av ett aktiebolag tas tillgångar och skulder över av ett annat aktiebolag och medför att det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation.

Frivillig likvidation av aktiebolag

Med en frivillig likvidation äger man sitt bolag under tiden för likvidationen. Själva upplösningen av aktiebolaget sker efter ca 8-10 månader och då görs utskiftning av bolagets tillgångar. Administration och förvaltning sköts av bolaget under likvidationstiden.

Svenska Standardbolag AB hjälper även till med detta. Vi tillhandahåller en likvidator vilken träder in i styrelsens ställe och har i uppdrag att genomföra själva likvidationen för bolaget. Vi utfärdar samtliga handlingar för likvidationen, upprättar skiftes- och slutredovisningshandlingar.

Vår likvidator är Inger Dahle.

Om det krävs: Försätta aktiebolaget i konkurs

Det kan visa sig att aktiebolaget måste försättas i konkurs. En konkurs initieras genom en konkursansökan till Tingsrätten.

Vi hjälper dig med ditt bolag


  • Starta med lagerbolag. Kom igång med ditt bolag direkt med AB Grundstenen.
  • Driva bolag. Vi hjälper dig med alla dina bolagsrättsärenden.
  • Avveckla aktiebolag. Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen.

Har du en bolagsfråga? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!