Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vad är en option?

Ordet option kommer från engelskans option och betyder möjlighet. Innehavaren av en köpoption har en möjlighet att genomföra exempelvis ett aktieköp om så önskas, till ett förutbestämt pris under en viss tidsperiod.

Vanligast är att en option avser rätten att köpa eller sälja en börsnoterad aktie men det finns inget som hindrar att optionen avser köp eller sälj möjlighet av någon annan tillgång. Exempelvis aktier i ett mindre bolag som inte är noterat på någon börs.

Exempel:
Underliggande tillgång: Volvo aktie med dagspris 200 SEK Typ av option köpoption eller Call som det kallas på engelska med lösenpris 210 SEK och löptid tre månader.

En aktie i Volvo kostar idag 200 SEK. Du kan köpa en option som ger dig rätten att köpa 100 aktier i Volvo för 210 SEK i tre månader (köpotion eller call). Priset för denna option (optionspremien) är 3 SEK/st vilket blir en totalkostnad på 300 SEK. Om Volvo aktien har värdet 220 SEK om tre månader har ditt optionsvärde blivit 10 SEK/st (220-210) alltså totalt 3 000 SEK

Om Volvo aktien har värdet 210 SEK eller lägre om tre månader har ditt optionsvärde blivit 0 SEK/st (210-210). Din option ger dig rätt att köpa Volvo aktien för 210 SEK, eftersom Volvo kursen är 210 SEK så är din option värdelös, ingen är intresserad att betala för att köpa en vara för samma pris som man kan köpa den för på den öppna marknaden.

Att ha en option att köpa eller sälja en viss vara innebär alltså att du med en mindre insats än att köpa den underliggande varan kan få en stor värdeförändring under kort tid.

Varför option?

En option är ett bra verktyg om man till en mindre insats vill påverkas mycket av en prisförändring av en viss vara (ofta en aktie) eller om man vill försäkra sig mot exempelvis ett kursfall i en vara man äger. I det senare fallet köper man sig rätten att sälja varan till ett visst pris under en viss tid istället för att sälja varan.

Angående option för Standardbolagskunder

Vi har genom åren haft ett antal bolagsägare som har velat ge en eller flera personer möjligheten att teckna optioner i deras bolag, dvs personer anställda i ägarens bolag har fått möjligheten att köpa en rätt att teckna exempelvis 100 st nya aktier i bolaget till en aktiekurs motsvarande cirka dubbla dagsvärdet. Denna option/rättighet har oftast haft en löptid på 3 eller 5 år. Syftet med detta har varit att få dessa personer starkt knutna till bolaget genom att dom på detta sätt ”köper in sig i bolaget” samt att dessa personer får en bra avkastning till relativt låg beskattning om bolaget utvecklas på ett positivt sätt.

Exempel:
Bolaget har 100 000 st aktier vilket innebär att det totala värdet är 10 MSEK om en aktie har värdet 100 SEK. En nyckelperson i bolaget, exempelvis bolagets VD, erbjuds att köpa 10 000 optioner som ger rätten att teckna totalt 10 000 aktier i bolaget till priset 200 SEK/st i tre år. Priset för dessa optioner är enligt beräkningen nedan 0,84 SEK/st totalt 8 400 SEK.

Om Bolagets värde efter tre år är exempelvis 25 MSEK så är aktievärdet 250 SEK och värdet på varje option därmed 50 SEK, värdet på VD’s samtliga optioner är då 500 000 SEK.

Efter tre år förvärvar bolaget dessa optioner av VD för 500 000. Optionen har i detta fall varit ett bra sätt att belöna den lyckosamma personen på.

För att prissätta optionen korrekt måste en ganska avancerad beräkning göras. Vi har beräkningsverktyg för detta och genomför beräkningen i samband med att vi får ett ärende. Vi kan också ge riktlinjer för hur bolaget skall värderas.

Vi hjälper dig med ditt bolag


  • Starta med lagerbolag. Kom igång med ditt bolag direkt med AB Grundstenen.
  • Driva bolag. Vi hjälper dig med alla dina bolagsrättsärenden.
  • Avveckla aktiebolag. Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen.

Har du en bolagsfråga? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!