Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vilken bolagsform är mest lämplig?


 

När man startar företag finns det olika bolagsformer att välja mellan, alla har sina för- respektive nackdelar.

Handelsbolag vs Kommanditbolag

Handelsbolaget lämpar sig som företagsform om man till 100 % kan lita på den man driver handelsbolaget tillsammans med och båda ägarna är i stort sett lika drivande.

Man ska vara medveten om att man i ett handelsbolag solidariskt ansvarar för bolagets förpliktelser, "en för alla - alla för en". Om handelsbolaget inte kan betala en skuld kan betalning begäras av vem som helst av bolagsmännen. I princip får inte heller en bolagsman i ett handelsbolag avgå om inte den andre bolagsmannen har godkänt avgången.

Att ha företaget som kommanditbolag är ofta bättre om bara en av bolagsmännen är den drivande. Den personen blir då komplementär (obegränsat solidariskt och personligt ansvarig) medan den andre endast riskerar sin insats, som i sammanhanget oftast är låg.

Typexemplet för när det ofta är bäst med kommanditbolaget är det fall då makar ska bilda företag men företaget i praktiken bara ska drivas av den ene.

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare, fysiska eller juridiska. Ägarna har ej personligt ansvar. En grundtanke med aktiebolagsformen är att ägarens risk ska vara begränsad till insatsen i aktiebolaget medan annan privat egendom är skyddad. Det man riskerar är insatt kapital, som uppgår till minst 25 000 SEK. Istället för att starta sitt aktiebolag med rena pengar kan man välja att göra en apport. Grundregeln är att det man använder som apportegendom skall vara till nytta för bolagets verksamhet.

Behöver man ett aktiebolag snabbt är vårt lagerbolag AB Grundstenen ett bra alternativ. Med ett sådant kommer man igång snabbt med exempelvis registrering av F-skatt och fakturering.

Kontakta oss

Ring, chatta eller maila oss gärna för mer information!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se


Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!