Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Starta fusionen i god tid


Att driva företag innebär en del risker. Ett sätt att minska riskerna är att ha verksamheten, eller olika delar av den, fördelad på flera bolag. Om behovet av riskspridning inte längre föreligger kan man slå ihop bolagen genom fusion.

Vanligaste fusionen är när ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget. Om verksamheten huvudsakligen bedrivs i dotterbolaget är det ofta till fördel om moderbolaget istället går upp i dotterbolaget, vilket brukar kallas omvänd fusion. Om man vill fusionera bolag som är fristående från varandra gör man en s k sidledes fusion.

En fusionsprocess tar 3-4 månader

Om du planerar att fusionera ditt aktiebolag med ett annat bolag bör du känna till att fusionsprocessen tar ca 3 – 4 månader, inklusive kallelse på okända borgenärer. Om fusionen registreras före nästa bokslut behöver ingen årsredovisning och deklaration upprättas för det fusionerade företaget.

Kontakta oss så ser vi till att samtliga delar i fusionsprocessen kommer på plats och i rätt tid. Vi gör fusionsplan och bevakar att fusionen registreras innan nästa bokslut om det är möjligt.

BOKSLUTSDATUM: STARTA FUSIONEN I:
31/12 juli/augusti
30/4 november/december
30/6 januari/februari
31/8 mars/april

Kontakta oss!

Vi har öppet alla vardagar 08.00 – 16.30 och du hittar oss centralt i Falun, Stockholm och Malmö. Vill du veta mer om våra bolagstjänster ring, chatta eller maila oss gärna!

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!