Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Optioner - bra även i mindre företag

Teckningsoptioner som en del av ett belöningssystem när du anställer en VD


Ett aktiebolag kan ge ut teckningsoptioner för att t ex stimulera en VD vid dennes anställning. Optionen ger möjlighet att under en i förväg bestämd tidsperiod teckna aktier i bolaget till fastställd kurs. Syftet behöver dock inte vara att VD ska teckna aktierna utan istället att VD ska få en värdetillväxt på sitt innehav och som kapitalbeskattas om bolagets värde ökar. Då har den önskade effekten uppnåtts, d v s att optionen blivit lönsam för både företag och VD – se exempel nedan.

Option som belöningskomponent har förknippats med stora företag, men vi har tagit fram ett komplett optionspaket som gör det enkelt och rimligt att åstadkomma en sådan möjlighet även i mindre företag.

Exempel

Bolaget har idag ett eget kapital på 5 MSEK och tjänar 1 MSEK om året före skatt. En enkel vedertagen värderingsmodell ger att bolaget har ett värde på eget kapital plus fyra gånger årsvinsten före skatt, dvs 9 MSEK. Om det finns 1000 aktier i bolaget innebär detta att varje aktie har ett värde på 9 000 SEK.

  1. VD får köpa en option (rätten) att köpa 100 stycken aktier under fem år till priset 12 000 SEK/st. Detta innebär att VD får ta del av 10 % av värdeökningen överstigande 12 MSEK. För detta betalar VD en optionspremie på ca 1 000 SEK/st, totalt 100 000 SEK.
  2. Om bolaget har utvecklats på sådant sätt att det egna kapitalet växt till 8 MSEK och vinsten före skatt till 2,5 MSEK ger detta, enligt samma värderingsmodell, värdet 18 MSEK eller 18 000 SEK/aktie.
  3. VD’s 100 optioner har nu värdet 6 000/st eller totalt 600 000 SEK. Dessa optioner återköps av bolaget för 600 000 SEK och VD erhåller en nettovinst på 500 000 SEK som beskattas* till 25 %, VD’s behållning efter skatt: 375 000 SEK.

* Exakt beskattning i det enskilda fallet ska säkerställas, exemplet ovan förutsätter att en stor del av ägarna i bolaget är passiva. Det finns attraktiva lösningar även i de fall huvudägarna är aktiva i bolaget.

Optionspaketet

Vi tar fram samtliga handlingar, inklusive protokoll och optionsbevis. Vi beräknar även optionens värde enligt Black & Scholes modell och ordnar med registrering hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner kan användas för att stimulera även andra personer i ledningen eller anställda.

Frågor?

Kontakta oss gärna om det är någon fråga kring detta!

Erik Berggren
Verkställande Direktör, Svenska Standardbolag AB

 

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!