Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Lägre aktiekapital ökar den personliga risken


 

Aktuellt med aktiekapital på 25 000 kr

Nu när aktiekapitalet för nästan alla nya aktiebolag är 25 000 kr blir frågorna om förbrukat aktiekapital, kontrollbalansräkning och personligt ansvar ännu mer aktuella än tidigare.

Vad gäller?

I Aktiebolagslagen (ABL) 25 kap, 13-20 §§ finns reglerna.

  1. När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen upprätta och låta bolagets revisor (om bolaget har vald revisor) granska en s.k. kontrollbalansräkning.
  2. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen kalla till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation.
  3. Om stämman inte beslutar om likvidation, ska en andra stämma hållas inom åtta månader då frågan om likvidation ska prövas på nytt.
  4. Om en andra stämma inte hålls inom åtta månader eller om en kontrollbalansräkning fortfarande utvisar en kapitalbrist och bolagsstämman inte beslutar om likvidation, ska allmän domstol på ansökan av bolagets styrelse besluta om tvångslikvidation av bolaget.

Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare

Om styrelsen underlåtit att upprätta kontrollbalansräkning mm enligt ovan, svarar styrelsens ledamöter solidariskt för bolagets förpliktelser som uppkommer under den tid som detta försummas.

I ett bolag med aktiekapital 25 000 kr innebär detta att när bolaget har haft kostnader som överstiger intäkter (förlust) med mer är 12 500 kr så ska man göra...

  • ...en kontrollbalansräkning för att se om halva aktiekapitalet faktiskt är förbrukat,
  • ...eller aktieägartillskott så att förlusten täcks.

Läs mer >>

Lös problemet och täck förlusten med ett aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott kan vara villkorat eller ovillkorat. Oftast är det villkorade tillskottet att föredra, eftersom det på ett enkelt sätt kan återbetalas när bolaget har gjort bokslut och har utdelningsbara medel. Återbetalning till den som gjort tillskottet är skattefri men det är viktigt att tillskottet görs på rätt sätt och att dokumenten är korrekta.

Kontakta oss

Ring, maila eller chatta gärna med oss för mer information! Vi har öppet alla vardagar 08-16.30 och du hittar oss centralt i Falun (HK), Stockholm och Malmö.

Kontakta oss

Våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>

 

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!