Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Handelsbolag eller Kommanditbolag – fördelar och nackdelar


I ett handelsbolag är bolagets ägare solidariskt ansvariga för bolagets skulder, till skillnad från i ett aktiebolag där aktiebolaget i sig svarar för bolagets skulder. Att ägarna svarar solidariskt för bolagets skulder innebär att fordringsägaren kan rikta sitt krav mot vem som helst av ägarna i handelsbolaget. Att andelsägarna teckna firman gemensamt kan därför vara en trygghet i ett handelsbolag.

I ett kommanditbolag kan man begränsa risken genom att någon (komplementären) tar på sig i princip allt ansvar medan den/de andra bara riskerar sin insats. Strikt juridisk är det också på det sättet i ett handelsbolag/kommanditbolag att man inte får utträda ur bolaget utan godkännande av den andra bolagsmannen.

Om du väljer att starta handelsbolag eller kommanditbolag med ett av våra lagerbolag ingår alltid ett bolags-/kompanjonsavtal vilket upprättat efter dina önskemål.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar kring din bolagsstart? Kontakta något av våra kontor så hjälper vi dig!

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!