Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Frågan om aktieägaravtal är ständigt aktuell


Hur föds ett företag?

Det finns en mängd olika faktorer som kan göra att man startar ett företag. Bland annat genom att..

  • ...någon kommer på en ny affärsidé eller uppfinning som ska kommersialiseras.
  • ...någon vill satsa på att driva eget företag istället för att vara anställd.
  • ...någon hellre vill vara företagare än att vara arbetslös.
  • ...en hobby blir mer än bara ett fritidsintresse.
  • ...makar/sambor/vänner ser sina gemensamma intressen så givande att man vill omsätta det även i entreprenörskap.

...eller helt andra orsaker.

Aktiva/passiva aktieägare

Det är oftast roligt och inspirerande att göra något tillsammans med andra, vilket i högsta grad även gäller för företagande. Entusiasmen och viljan att hugga i brukar av förklarliga skäl vara stor vid starten av ett bolag. Att fundera på eventuella kommande svårigheter med företagande och kompanjonskap kan då komma att betraktas som mindre problem.

Ibland uppstår dock oväntade bekymmer som kan växa till oanade proportioner, särskilt när kompanjonerna är eller har varit några närstående eller vänner. Om då någon dessutom väljer att bli passiv ägare skapar det vanligtvis en känsla av orättvisa hos de aktiva ägarna.

Aktieägaravtalet är en försäkring

Ett aktieägaravtal reglerar vad som ska hända i företaget när det uppstår en konflikt. Har ägarna undertecknat ett avtal som reglerar vad som ska hända i olika situationer finns ett dokument att luta sig mot, alla har ju redan innan konflikten undertecknat ett bindande avtal om vad som i så fall ska ske.

Kontakta oss

Har du någon fråga om aktieägaravtal? Kontakta oss gärna.

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!