Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Fördelar och nackdelar med att starta handelsbolag respektive kommanditbolag


 

I ett handelsbolag är bolagets ägare solidariskt ansvariga för bolagets skulder, till skillnad från i ett aktiebolag där aktiebolaget i sig svarar för bolagets skulder. Att ägarna svarar solidariskt för bolagets skulder innebär att fordringsägaren kan rikta sitt krav mot vem som helst av ägarna i handelsbolaget. Att andelsägarna teckna firman gemensamt kan därför vara en trygghet i ett handelsbolag.

I ett kommanditbolag kan man begränsa risken genom att någon (komplementären) tar på sig i princip allt ansvar medan den/de andra bara riskerar sin insats. Strikt juridisk är det också på det sättet i ett handelsbolag/kommanditbolag att man inte får utträda ur bolaget utan godkännande av den andra bolagsmannen.

Om du väljer att starta handelsbolag eller kommanditbolag med ett av våra lagerbolag ingår alltid ett bolags-/kompanjonsavtal vilket upprättat efter dina önskemål.

Läs mer

Välj rätt företagsform >>
Hur fungerar ett handelsbolag >>
Vad är ett kommanditbolag >>

 

Beställ

Frågor?

Kontakta något av våra kontor för aktuell prisuppgift!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!