Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Fördelar med att starta bolag före årsskiftet


Den som äger aktierna i ett aktiebolag vid årets början får tillgodoräkna sig lågbeskattad utdelning.

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20 %. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i aktiebolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Det kan därför vara en skattemässig fördel att starta aktiebolag före årsskiftet. När du köper ett färdigt aktiebolag före 1 januari får du nyttja schablonbelopp för 2024. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte något schablonbelopp för 2024.

Fördel med aktiebolag

  • Begränsat personligt ansvar
    I ett aktiebolag har aktieägarna normalt sett inte ett personligt ansvar för företagets skulder.
  • Möjlighet till lågbeskattad aktieutdelning
    Om du äger ditt aktiebolag vid ingången av 2024 och omfattas av fåmansbolagsreglerna får du som aktieägare tillgodoräkna dig lågbeskattad aktieutdelning. Utrymmet för den lågbeskattade aktieutdelningen beskattas enbart med 20 %.

Schablonbelopp 2024

Schablonbeloppet för 2024 är 204 325 kr. Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.


Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2024, d v s köper ditt Grundstenenbolag före 1 januari?

LÅGBESKATTAD UTDELNING  SKATT SKILLNAD
204 325 × 20% 40 865 kr  
UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST    
204 325 kr × 33 % (kommunal skatt 33 %)
204 325 kr × 53 % (kommunal skatt 33 % + statl. 20 %)
67 427 kr
108 292 kr
– 26 562 kr
– 67 427 kr

Skatten på utdelning kan alltså minskas med mellan 26 000 och strax över 67 000 kr bara genom att bolaget förvärvas i före årsskiftet.

 

Termer i inkomstskattelagen

GRÄNSBELOPP
… är summan av ”Årets gränsbelopp” och ”Sparat utdelningsutrymme”. Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 %.

ÅRETS GRÄNSBELOPP
… 2024 är lägst 204 325 kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

SPARAT UTDELNINGSUTRYMME
… är det utdelningsutrymme till 20 % skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

VERKSAM
… är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

Kontakta oss

Har du frågor om att starta bolag eller annat kring företagande, kontakta oss!

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!