Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Finns det någon fördel med ett högre aktiekapital?


 

Idag startas de flesta aktiebolag med 25 000 kr i aktiekapital. Behovet av ett högre aktiekapital kommer oftast senare i ett företagets utveckling, exempelvis om det behövs kapital för en investering eller en expansion.

 

Vi på Svenska Standardbolag ser dock att flera av våra lagerbolagskunder redan idag väljer att starta med ett högre aktiekapital, oftast med 100 000 kr eller 50 000 kr. Ett viktigt skäl till detta är att öka marginalen till att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

 

Läs mer >>

 

Fördel med ett högre aktiekapital redan från start

 

  • Du minskar din risk som företagare och ägare att bli personligen ansvarig för aktiebolagets skulder.
  • Du minskar risken att hamna på obestånd. För ett nystartat företag med 25 000 kr i aktiekapital kan dom initiala kostnaderna snabbt minska det egna kapitalet så att det understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
  • Borgenärer kan ta in i bedömningen vid krav på säkerhet vad det finns för aktiekapital i bolaget.
  • Det kan finnas krav från t ex leverantörer eller investerare på ett högre aktiekapital.

 

Prisförfrågan

 

Vilka metoder finns för att öka aktiekapitalet i ett aktiebolag?

 

Det finns flera vägar till ett högre aktiekapital. Många gånger sker det genom en ny- eller fondemission eller genom konvertibler och teckningsoptioner.

 

Nyemission

 

I en nyemission tecknas nya aktier i bolaget som betalas kontant, genom kvittning av fordran eller med apport egendom. Företaget utfärdar då nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Oftast erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla för att locka allmänheten att investera i bolaget.

 

Fondemission

 

I en fondemission ökas aktiekapitalet genom att en del av bolagets medel överförs till bundet eget kapital i form av aktiekapital. Aktieägarna betalar inte för de nya aktierna och deras inflytande i och relativa andel av kapitalet i bolaget påverkas inte.

 

Konvertibler

 

En ökning av aktiekapitalet sker när en innehavare av konvertibler nyttjar sin rätt att omvandla sin fordran på bolaget till aktier.

 

Teckningsoptioner

 

En ökning av aktiekapitalet sker när en innehavare av teckningsoptioner nyttjar sin rätt att teckna nya aktier i bolaget.

 

Frågor?

 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Vi har hjälpt till med tusentals kapitalökningar.

 

Prisförfrågan

 

Våra kontor:

 

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

 

Adressuppgifter >>

 

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!