Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Behöver du sälja ditt aktiebolag?


När man inte längre har någon nytta av aktiebolaget

Många företag får nya ägare någon gång under sin livstid. Det kan exempelvis inträffa vid ett generationsskifte eller att bolagets verksamhet blir uppköpt av ett annat företag.

Ofta sker det genom att verksamheten överförs till ett nytt bolag med nya ägare och kvar blir då bolaget som säljaren äger. När man inte längre har någon nytta av sitt aktiebolag är det bästa alternativet många gånger att avsluta och avveckla bolaget.

Vi hanterar dagligen avveckling av aktiebolag och vi hjälper dig med ditt bolag på ett snabbt och smidigt sätt.

Sälj ditt bolag till oss - tryggt, snabbt och enkelt

Svenska Standardbolags snabbavveckling heter Slutstenen och vi har sedan 1992 avvecklat mer än 38 000 aktiebolag. Du säljer bolaget till oss och får betalt direkt. Från offert till avslutat köp tar hanteringen normalt endast någon arbetsdag.

Var noga med vem du säljer ditt aktiebolag till

Tänk på att den du säljer ditt bolag till åtar sig att sköta bolaget under lång tid. Tas det inte om hand på bästa sätt av aktören, exempelvis att inte skatter och avgifter betalas, kan det få kostsamma konsekvenser för dig som säljare.

Om du väljer att sälja ditt bolag till oss för snabbavveckling kan du känna dig trygg. Vi har stark ekonomi, lång erfarenhet och många kunniga medarbetare. Vi tar ansvar för all hantering och administration av bolaget under hela avvecklingstiden.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor kring avveckling av bolag!

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!