Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Ändring i bolagets styrelse


Det kan finnas en mängd olika orsaker till varför man behöver förändra en styrelses sammansättning. Det kan vara allt från generationsskifte, nya aktieägare, behov av annan kompetens till krav från långivare etc.

Vid förändring ska den nya styrelsen konstituera sig, d v s välja vem som ska vara styrelsens ordförande och hur firmateckningen ska vara. Ibland vill man också utse en verkställande direktör. Den som är styrelsens ordförande har mest ansvar och ska sammankalla till styrelsemöten, är chefsstyrelseledamot och fungerar också ofta som ordförande för bolagsstämma.

Anmäla ändring till Bolagsverket

Väntar bolaget med anmälan till Bolagsverket riskerar den gamla styrelsen ansvar man inte räknat med för den ytterligare tid som dröjer. En avgående styrelseledamot bör därför kräva att bolaget omgående lämnar in anmälan om styrelseändringen. Dröjer bolaget har man möjlighet att själv anmäla sitt utträde ur styrelsen och på så sätt förvissa sig om datum för att ytterligare ansvar inte ska kunna åberopas från någon annan.

Den nya styrelsen gäller alltså inte förrän anmälan om ändringen inkommit till Bolagsverket!

Att tänka på vid val av firmateckning

Firmateckningen ska vara avvägd i förhållande till hur smidigt verksamheten kan drivas vs kontrollen över verksamheten. Om kontrollkravet överväger men är obekvämt i vissa avseenden kan man lösa det genom en fullmakt.

En adjungerad styrelseledamot

Ytterligare kompetens kan adderas styrelsen (utan styrelseändring) genom att en adjungerad styrelseledamot utses. En adjungerad styrelseledamot innebär "en rådgivande person med specialkunskaper" som styrelsen har tillgång till, men denne ska alltså inte registreras hos Bolagsverket.

Kontakta

För ytterligare information vänligen kontakta oss så berättar vi mer!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!