Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Gränsbelopp för lågbeskattad aktieutdelning


Skatten kan minskas i fåmansaktiebolag

Ägare av aktier i fåmansaktiebolag får möjlighet att ta aktieutdelning till en låg beskattning (20 %) upp till ett visst gränsbelopp. Den som äger aktierna vid ingången vid beskattningsårets ingång, d v s 1 januari, får tillgodoräkna sig ett schablonbelopp och lägga det till sitt samlade gränsbelopp.

Fördelar - lågbeskattad utdelning


Beskattning av aktieutdelning från ditt aktiebolag kan ske både som inkomst av kapital och inkomst av tjänst. I ett fåmansaktiebolag har delägarna varje år möjlighet att ta aktieutdelning till en låg beskattning upp till ett visst gränsbelopp.

Aktieutdelning upp till gränsbeloppet beskattas som inkomst av kapital med 20 %. Den utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst och blir föremål för en betydligt högre skattesats, cirka 32-52 %. Skattesatsen på tjänstebeskattningen påverkas av hur stor total inkomst av tjänst du har under samma beskattningsår.

  • för beskattningsåret 2023 är schablonbeloppet 195 250 kr.
  • för beskattningsåret 2024 är schablonbeloppet 204 325 kr.

Om bolaget betalar ut löner kan man under vissa förutsättningar använda sig av huvudregeln för att räkna fram ett högre gränsbelopp.

 

Vad är ett fåmansaktiebolag?

Enligt huvudregeln är ett fåmansföretag ett aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i aktiebolaget.

 

Hur mycket utdelning kan jag ta enligt fåmansföretagsreglerna?

Om du driver aktiebolag och inte haft möjlighet att följa upp ditt gränsbelopp historiskt kan du använda vår modell nedan för att räkna ut hur mycket utdelningsutrymme du har idag.

Räkna ut ditt gränsbelopp

Fyll i vilket år du köpte aktierna i bolaget, vilka år du har tagit utdelning och vilket belopp. Observera att räknesnurran endast tar hänsyn till beräkning enligt förenklingsregeln, d v s schablonbeloppet med uppräkningar för varje år som belopp inte utnyttjas.

1
1

Skattemässig fördel - starta aktiebolag före årsskiftet


Ska du starta aktiebolag? Då är det en skattemässig fördel att äga aktiebolaget innan årsskiftet. Den som äger aktierna i ett bolag 1 januari får tillgodoräkna sig årets gränsbelopp, vilket ger möjlighet till en högre lågbeskattad aktieutdelning. För att få de nya gränsbeloppen krävs att man äger aktier vid årets början. Du får alltså tillgodoräkna dig gränsbeloppet kalenderåret efter du förvärvat aktierna i bolaget.

Med vårt lagerbolag, AB Grundstenen, blir du enkelt ägare till ett aktiebolag före årsskiftet och du får möjlighet att nyttja schablonbelopp för 2024. 

Ska du avveckla ditt bolag?


Räkna först ut hur mycket utdelningsutrymme du har.

Kontakta oss sedan så hjälper vi dig med en snabbavveckling, det enklaste och snabbaste sättet att avveckla aktiebolag.

FAQ - Gränsbelopp för lågbeskattad aktieutdelning


Hitta svaren på de vanligaste frågorna om gränsbelopp:

3:12 reglerna är skatteregler för delägare som är verksamma i betydande omfattning i fåmansföretag. Reglerna bestämmer hur du beskattas för utdelning och kapitalvinst från det egna bolaget och hur mycket du kan ta ut i lågbeskattad aktieutdelning.

Beskattning i inkomst av kapital görs upp till ett takbelopp som bestäms av en förenklingsregel och en huvudregel. Med hjälp av förenklingsregeln får man vid ingången av varje beskattningsår tillgodoräkna sig ett schablonbelopp och med huvudregeln kan under vissa förutsättningar ett större utdelningsutrymme för lågbeskattad utdelning räknas fram om man betalar ut löner i bolaget.

Beskattningen inom utdelningsutrymmet görs till 20 %. Därutöver sker beskattningen i inkomstslaget tjänst upp till ett takbelopp innan beskattning i inkomstslaget kapital återigen tar vid, men då till 30 %.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor om
lågbeskattad aktieutdelning?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!