Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Kapitaländring

Vi hjälper dig med formalia när du ska göra förändringar i bolagets kapital, t ex minskning eller ökning av aktiekapitalet, utgivande av teckningsoptioner m.m.

Prisförfrågan

När förändringar skall göras rörande bolagets kapital kan vi hjälpa till. Kontakta oss! Vi har ombesörjt tusentals ändringsärenden rörande bolagskapital.

Kontakta oss

Ökning av aktiekapitalet

Aktiekapitalet kan ökas genom fondemission eller nyemission. Med fondemission menas att bolaget ökar aktiekapitalet med egna medel. Nyemission innebär att bolaget ökar aktiekapitalet med nya medel som tillförs bolaget från exempelvis aktieägare. Betalning kan ske med pengar, apportegendom eller genom kvittning av fordran.

Minskning av aktiekapitalet/reservfonden

Minskning kan göras genom överföring till fritt kapital, återbetalning till aktieägarna eller för täckande av förlust.

Konvertibler

Långivaren får möjlighet att under en tidsperiod välja att, till en på förhand bestämd kurs, byta ut sin fordran mot aktier istället för att få lånet återbetalt.

Teckningsoptioner

En teckningsoption ger möjlighet att under en tidsperiod teckna en aktie till en på förhand bestämd kurs. Ofta är teckningsoptioner avsedda att öka intresset hos nyckelpersoner och/eller anställda och investerare. Läs mer >>

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy