Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Fusion

Vi gör fusionsplanen och iordningställer alla dokument som du behöver för att genomföra en fusion!

Beställ Prisförfrågan

Många svenska företagare är ägare till två eller flera aktiebolag, ofta utan att det finns någon fördel med detta. Genom att fusionera dessa aktiebolag kan administrationskostnaderna minska avsevärt. Det överlåtande bolaget upphör att existera utan att likvidationsförfarande krävs. Den vanligaste formen av fusion i aktiebolag är att ett helägt dotterbolag upphör att finnas till genom att det fusioneras upp till moderbolaget.

Det är viktigt att vara ute i god tid när en fusion ska genomföras. Flera faktorer så som kallelse till okända borgenärer m.m. påverkar handläggningstiden för fusion. Vi rekommenderar att man startar processen 3-4 månader innan den ska vara klar.

Beställ Prisförfrågan

Fusionsplan

Vid en fusion i aktiebolag ska styrelsen alltid upprätta en gemensam fusionsplan för de bolag som ska gå samman. Fusionsplanen är ett förslag till agenda för hur sammanslagningen ska genomföras. Svenska Standardbolag AB gör fusionsplanen och iordningställer de övriga dokument som behövs för att genomföra en fusion.

Fusion av helägt dotterbolag

Fusion sker oftast genom att helägt dotterbolag uppgår i moderbolaget.

Omvänd fusion

Genom omvänd fusion kan moderbolaget fusioneras in i det rörelsedrivande dotterbolaget. Fusionen utlöser normalt inte beskattning hos bolag eller ägare.

Sidledes fusion

Två (eller flera) fristående bolag fusioneras utan att något koncernförhållande mellan bolagen föreligger.

Varför fusionera?

Att fusionera bolag innebär ofta fördelar, skattetekniskt eller redovisningstekniskt. Det kan även föra med sig möjligheter till effektiviseringar.

Prisinformation

Kontakta oss för aktuell prisuppgift eller skicka en prisförfrågan >>

Beställ online, dygnet runt >>

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy