Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Delning/fission av aktiebolag

Är det aktuellt med en delning av ett aktiebolag? Vi har mångårig erfarenhet av den typen av ärende, kontakta oss så hjälper vi dig!

Beställ

Delning av aktiebolag innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder övertas, helt eller delvis, av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning till aktieägarna i det bolag som delas. Ett delningsförfarande kan vara aktuellt t. ex. när kompanjonskap upphör eller för att flytta fastigheter.

Det aktiebolag som ska delas benämns överlåtande bolag och det eller de aktiebolag som övertar tillgångar och skulder från överlåtande bolag benämns övertagande bolag. Övertagande bolag kan vara redan tidigare bildade aktiebolag eller aktiebolag som bildas genom delning.

Beställ

Fullständig delning

Fullständig delning innebär att det överlåtande aktiebolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag och medför att det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation.

Partiell delning

Partiell delning innebär att en del av det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses.

Prisuppgift

Kontakta något av våra kontor för aktuell prisuppgift! Se även prisinformation >>

Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy