Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktiebok och aktiebrev

Svenska Standardbolag hjälper er med upprätta aktiebok och utfärda aktiebrev.

Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och aktieägare. Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra aktiebok över alla aktieägare och deras aktieinnehav. Det som aktieboken ska innehålla regleras i aktiebolagslagen.

Bolaget kan välja att utfärda aktiebrev. Det finns inget lagkrav på att utfärda aktiebrev i andra fall än när aktieägaren begär det.

Kontakta oss

Uppdatera aktiebok, utfärda aktiebrev

Vi hjälper er gärna med uppdatering av aktieboken eller med att upprätta nya aktiebrev.

Ett bra sätt att alltid ha tillgång till bolagets aktuella aktiebok är att låta Standardbolag ombesörja de uppdateringar ni behöver göra i aktieboken.

Ni kan även beställa blanka aktiebrev eller blank aktiebok.

Ägarskifte i aktiebolag

Vid ägarskifte i ett aktiebolag behöver aktieboken uppdateras och aktiebrev kan behöva utfärdas.  Många aktiebolag har inte bra kontroll på sin aktiebok. Det kan skapa problem, och bli oklart vem som äger aktier i bolaget. Styrelsens har då brustit i sitt ansvar att föra aktiebok.

Förkommet aktiebrev

Aktiebrev får inte ersättas med ett nytt förrän det förkomna brevet dödats hos Bolagsverket enligt lagen om dödande av förkommen handling, handläggningstid ca 1 – 1,5 år. Vi kan hjälpa till med ansökningshandlingar och nya aktiebrev.

Viktig info!

I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok. Det är styrelsens ansvar att aktieboken upprättas. Den ska alltid vara uppdaterad och innehålla uppgifter om aktier och dess aktieägare.

Både aktiebok och aktiebrev har flera formkrav enligt aktiebolagslagen som måste följas.

Prisinformation

Kontakta oss för aktuell prisuppgift!

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy