Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktiebok och aktiebrev

Svenska Standardbolag hjälper er med upprättande av aktiebrev och uppdatering av aktiebok. Välkommen att kontakta oss!

Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och aktieägare. Det som aktieboken ska innehålla regleras i aktiebolagslagen. Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra ett register, d v s aktiebok, över alla aktieägare och deras aktieinnehav.

Bolaget kan välja att utfärda aktiebrev. Det finns inget lagkrav på att utfärda aktiebrev i andra fall än när aktieägaren begär det.

Kontakta oss

Utskrift av aktiebok och aktiebrev

Vid ägarskifte i ett aktiebolag måste aktieboken uppdateras och aktiebrev kan behöva utfärdas.  Om det är oklart vem som äger aktier i ett bolag kan det skapa problem och styrelsen har då brustit i sitt ansvar att föra aktiebok.

Kontakta oss så hjälper vi till med utskrift av nya aktiebrev och aktiebok vid ägarskiften. Ni kan även beställa blanka aktiebrev, aktieboksblad och aktieboksförsättsblad hos oss.

Förkommet aktiebrev

Aktiebrev får inte ersättas med ett nytt förrän det förkomna brevet dödats hos Bolagsverket enligt lagen om dödande av förkommen handling, handläggningstid ca 1 – 1,5 år. Vi kan hjälpa till med ansökningshandlingar och nya aktiebrev.

Svenska Standardbolags Aktiebokstjänst

Låt oss administrera bolagets aktiebok. Aktieboken läggs upp i vårt system, baserad på den information som bolagets styrelse ger oss. Vid varje uppdatering skickas den aktuella aktieboken till styrelsen. Under januari månad varje år skickar vi den senast uppdaterade aktieboken och en sammanställning av årets händelser.

Genom att använda Svenska Standardbolags aktiebokstjänst har ni alltid en uppdaterad aktiebok som följer lagens krav.

Viktig info!

I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok och det är styrelsens ansvar att den upprättas. Aktieboken ska alltid vara uppdaterad och innehålla uppgifter om aktier och dess aktieägare.

Både aktiebok och aktiebrev har flera formkrav enligt aktiebolagslagen som måste följas.

Prisinformation

Kontakta oss för aktuell prisuppgift!

Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->