Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktiebrev och aktiebok

Svenska Standardbolag hjälper er med upprättande av aktiebrev och uppdatering av aktiebok. Välkommen att kontakta oss!

Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra ett register, d v s aktiebok, över alla aktieägare och deras aktieinnehav. Aktiebokens innehåll är reglerat i aktiebolagslagen.
Bolaget kan välja att utfärda aktiebrev. Det finns inget lagkrav på att utfärda aktiebrev i andra fall än när aktieägaren begär det.

Beställning av aktiebrev och aktiebok

Vi hjälper gärna till med utskrift av nya aktiebrev och aktiebok vid ägarskiften m m. Ni kan även beställa blanka aktiebrev, aktieboksblad och aktieboksförsättsblad hos oss.

Svenska Standardbolags Aktiebokstjänst

Genom att använda Svenska Standardbolags aktiebokstjänst har du alltid en uppdaterad aktiebok som följer lagens krav.

Hur fungerar Svenska Standardbolags Aktiebokstjänst?

Aktieboken läggs upp i vårt system, baserad på den information som bolaget ger oss. Vid varje uppdatering skickas den aktuella aktieboken till styrelsen. Under januari månad varje år skickar vi den senast uppdaterade aktieboken och en sammanställning av årets händelser.

Kontakta oss >>

Förkommet aktiebrev

Aktiebrev får inte ersättas med ett nytt förrän det förkomna brevet dödats hos Bolagsverket enligt lagen om dödande av förkommen handling, handläggningstid ca 1 – 1,5 år. Vi kan hjälpa till med ansökningshandlingar och nya aktiebrev.

Viktig info!

I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok. Den ska alltid vara uppdaterad och innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs.

Prisinformation

Kontakta oss för aktuell prisuppgift eller skicka en prisförfrågan >>

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer