Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Bolagsrätt

Vi har bildat tusentals bolag och ombesörjt ännu fler ärenden inom bolagsrätt och bolagsärenden. Nedan finner du våra olika typer av bolagsärenden.


Ändring

Vi genomför ändringar i bolagets namn, verksamhet, säte, adress, räkenskapsår, hembudsklausul, aktieinnehav m.m.
Mer om ändringar


Fusion

Många svenska företagare är ägare till två eller flera aktiebolag. Ofta finns det ingen fördel med att ha verksamheten uppdelad på flera aktiebolag. Genom att fusionera dessa aktiebolag kan de administrativa kostnaderna minska avsevärt.
Mer om fusioner


Delning (fission)

Ett aktiebolags tillgångar och skulder övertas, helt eller delvis, av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning till aktieägarna i det bolag som delas. Ett delningsförfarande kan vara aktuellt t.ex. när kompanjonskap upphör eller för att flytta fastigheter.
Mer om delningar


Kapitaländring

Vi bistår med tjänster så som ökning eller minskning av aktiekapitalet, emission av konverteringslån och emission av teckningsoptioner.
Mer om kapitaländring


Aktiebrev och aktiebok

Vi hjälper er med upprättande av aktiebrev och uppdatering av aktiebok
Mer om aktiebrev och aktiebok


Intern aktieöverlåtelse

Vid företagsöverlåtelser, generationsväxling, omstruktureringar, utlösen av delägare och andra tillfällen kan intern aktieöverlåtelse vara aktuell.
Mer om intern aktieöverlåtelse


Utlösen av delägare m.m.

Vår tjänst Guldstenen är en metod som innebär att en del av bolagets fria egna kapital lämnar bolaget. Ett nytt bolag skapas och hela eller en del av det fria kapitalet överförs till detta bolag. Genom rätt kombination av åtgärder kan detta genomföras på mycket kort tid och till låg fast kostnad.
Mer om Guldstenen


Aktieägaravtal – viktigt vid två eller fler aktieägare

Det är som regel bättre att ha ett aktieägaravtal, om än ett enkelt sådant, än att inte ha något avtal alls. Ofta väntar man med avtalet eftersom man ”inte har tid just nu” och glömmer saken. Om något sedan händer riskerar man att få hantera en oväntad och svårlöst konflikt utan att ha något avtal att luta sig mot.
Mer om Aktieägaravtal


Kompanjonsavtal – viktigt vid köp av kommandit- eller handelsbolag

När man startar ett kommanditbolag eller handelsbolag tillsammans är det viktigt att man samtidigt gör ett kompanjonsavtal som reglerar det som gör i bolaget. Ett kompanjonsavtal kan upprättas vid alla former av företagande. När man gör det för ett aktiebolag brukar det kallas för aktieägaravtal.
Mer om Kompanjonsavtal


Bifirma

Om en viss del av verksamheten skall bedrivas under ett annat namn kan detta namn skyddas genom att det registreras som bifirma.
Vi hjälper till att registrera bifirmor i befintliga bolag och även i anslutning till beställning av ett nytt bolag.
Mer om Bifirma

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer