Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Bolagsrätt

Vi har bildat tusentals bolag och ombesörjt ännu fler ärenden inom bolagsrätt och bolagsärenden. Nedan finner du våra olika typer av bolagstjänster.

Bolagsrätt är de regler och ramar som finns kring hur man bedriver verksamhet i bolagsform. Det kan vara frågor om vem som kan och ska företräda ett bolag, vilket ansvar bolagets företrädare och delägare har etc.


Aktiebok och aktiebrev

Vi hjälper er med upprättande av aktiebrev och uppdatering av aktiebok.

Läs mer >>


Aktieägaravtal – viktigt vid två eller fler aktieägare

Det är som regel bättre att ha ett aktieägaravtal, om än ett enkelt sådant, än att inte ha något avtal alls. Ofta väntar man med avtalet eftersom man ”inte har tid just nu” och glömmer saken. Om något sedan händer riskerar man att få hantera en oväntad och svårlöst konflikt utan att ha något avtal att luta sig mot.

Läs mer >>


Delning (fission)

Ett aktiebolags tillgångar och skulder övertas, helt eller delvis, av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning till aktieägarna i det bolag som delas. Ett delningsförfarande kan vara aktuellt t.ex. när kompanjonskap upphör eller för att flytta fastigheter.

Läs mer >>


Fusion

Många svenska företagare är ägare till två eller flera aktiebolag. Ofta finns det ingen fördel med att ha verksamheten uppdelad på flera aktiebolag. Genom att fusionera dessa aktiebolag kan de administrativa kostnaderna minska avsevärt.

Läs mer >>


Intern aktieöverlåtelse

Vid företagsöverlåtelser, generationsväxling, omstruktureringar, utlösen av delägare och andra tillfällen kan intern aktieöverlåtelse vara aktuell.

Läs mer >>


Kapitaländring

Vi bistår med tjänster så som ökning eller minskning av aktiekapitalet, emission av konverteringslån och emission av teckningsoptioner.

Läs mer >>


Kompanjonsavtal – viktigt vid köp av kommandit- eller handelsbolag

När man startar ett kommanditbolag eller handelsbolag tillsammans är det viktigt att man samtidigt gör ett kompanjonsavtal som reglerar det som gör i bolaget. Ett kompanjonsavtal kan upprättas vid alla former av företagande. När man gör det för ett aktiebolag brukar det kallas för aktieägaravtal.

Läs mer >>


Särskilt företagsnamn (bifirma)

Om en viss del av verksamheten skall bedrivas under ett annat namn kan detta namn skyddas genom att det registreras som Särskilt företagsnamn. Vi hjälper till att registrera ett Särskilt företagsnamn i befintliga bolag och i anslutning till beställning av ett nytt bolag.

Läs mer >>


Utlösen av delägare m.m.

Vi kan hjälpa er att genomföra utlösen av delägare i aktiebolag så att processen sker så smidigt som möjligt.

Läs mer >>


Ändring i bolag

Vi genomför ändringar i bolagets namn, verksamhet, säte, adress, räkenskapsår, hembudsklausul, aktieinnehav m.m.

Läs mer >>

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy