Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Om oss

Vi är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått näringslivet med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 200 000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har över 36 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Hösten 2000 startades företaget Depona AB av Svenska Standardbolag och Magnus Litens. Depona AB är idag Sveriges ledande aktör inom arkivtjänster och bedriver arkivverksamhet på tio olika orter i Sverige. Arkivbolaget har tusentals kunder som använder sig av Deponas webbaserade arkivlösning Visual archive.

Standardbolags historia

Advokat Gustaf Bertil Ihrman, grundaren till Svenska Standardbolag AB, bedrev allsidig juridisk verksamhet under åren 1921–1953 och hade sitt kontor i bostaden ”Ihrmanska Villan” i Falun.

Efter kriget var det lite mindre att göra inom rörelsen varför G B Ihrman försökte fundera ut en ny affärsinriktning. Den skulle ha anknytning till hans marknadsföringsstudier vid ”Columbia University School of Business” i New York år 1921.

År 1944, efter att den nya aktiebolagslagen tagits i bruk, gavs möjlighet att förverkliga G B Ihrmans affärside för aktiebolagsbildning.

Oljemålning från femtiotalet av konstnären Stig Sonesson. Tavlan är stor och hänger i vår reception på Falukontoret.

Vid sommarstället på Öland tog affärsidén sin rätta form. Standardisering av aktiebolagsbildning, fasta priser och kvalificerad service skulle ingå i det fulländade”aktiebolagspaketet”.

Verksamheten bedrevs i S-bolagen AB till år 1954 då bolaget Svenska Standardbolag AB bildades.

Svenska Standardbolag AB´s äldre kontor. Byggnaden är från 1904 och var Fam Ihrmans privata bostad . Ihrmanska Villan, som är husets namn, är idag kontor för vårat systerföretag Depona AB och för en del advokater och revisorer som hyr kontorsytor.

Utvecklingen gick snabbt framåt. 1964 hade man 11 anställda, kontor i hela nedre våningen i den Ihrmanska Villan i Falun och kontor inhyrt i Stockholm.

Konstnären Stig Sonesson, Stockholm, var bolagets PR-man under G B Ihrmans tid. Han skapade bland annat dokumentrullen vilken vi fortfarande använder på en del trycksaker.

 

Informationsbladet ”S bolag-nytt” skickades ut till våra ombud för att förmedla nyheter om och för aktiebolag.

1970 övertog bankmannen Olof Brovall och revisorn Sören Thunström bolaget från G B Ihrman som drog sig tillbaka av åldersskäl. Bolaget har under åren utvecklats till Sveriges ledande företag inom aktiebolagsrättslig service och bedriver verksamhet i Falun, Stockholm, Göteborg och Malmö. I Falun finns huvudkontoret för Svenska Standardbolag AB och i den tidigare nämnda Ihrmanska villan bedriver Depona en del av sin verksamhet.

 

Antalet anställda inom bolagsverksamheten är 30 personer. Verkställande direktör för Svenska Standardbolag AB är idag Erik Berggren och Olof Brovall med familj äger bolaget till 100%.

 

Milstolpar

  • 1976 startar marknadsföringen av AB Grundstenen
  • 1983 invigs fastigheten bredvid den Ihrmanska villan i Falun varifrån huvudkontorets verksamhet bedrivs
  • 1984 får Standardbolag online-uppkoppling mot PRV (numera Bolagsverket)
  • 1986 flyttade vi in i vårt nya moderna kontorshus och genomförde samtidigt omfattande datorisering
  • 1992 lanserades vår nyhet Snabbavveckling (se Slutstenen), som fyllde ett behov på marknaden och därför snabbt blev och är en succé
  • depona_va1999 medverkar Svenska Standardbolag AB vid starten av Depona AB och blir även delägare. Depona AB är idag nordens ledande företag inom fysisk arkivering.
  • 2014 firar Svenska Standardbolag AB 60 år. Ledande inom aktiebolag och bolagsfrågor sedan 1954.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy