Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

När ska jag välja att starta handelsbolag vs kommanditbolag?

Handelsbolaget lämpar sig som företagsform om man kan lita till 100 % på den man driver handelsbolaget tillsammans med, om båda ägarna är i stort sett lika drivande, om man är medveten om att man i ett handelsbolag ansvarar solidariskt en för alla, alla för en, för bolagets förpliktelser. Om handelsbolaget inte kan betala en skuld kan betalning istället begäras av vem som helst av dem som är bolagsmän. I princip får en bolagsman i ett handelsbolag inte avgå om inte den andre bolagsmannen har godkänt avgången.

Att ha företaget som kommanditbolag är ofta bättre om bara en av bolagsmännen är den som i huvudsak är den som är drivande. Den drivande personen blir då komplementär (obegränsat solidariskt och personligt ansvar) medan den andre bara riskerar sin insats, som oftast är låg, t ex 100 kronor.

Typexemplet för när det ofta är bäst med kommanditbolaget är det fall då makar ska bilda företag men företaget i praktiken ska drivas bara av den ene maken.

Kompanjonsavtal

För att undvika eventuella oväntade och svårlösta konflikter i framtiden rekommenderar vi att delägarna i ett handelsbolag upprättar ett kompanjonsavtal, det ger en säkerhet för delägarna i framtiden. 

Vi hjälper dig med ditt bolag


  • Starta med lagerbolag. Kom igång med ditt bolag direkt med AB Grundstenen.
  • Driva bolag. Vi hjälper dig med alla dina bolagsrättsärenden.
  • Avveckla aktiebolag. Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen.

Har du en bolagsfråga? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!