Behövs ett aktieägaravtal?

Frågan om aktieägaravtal bör diskuteras bland bolagsmännen i starten av ett aktiebolag. Att som ägare försöka skapa ett avtal vid ett senare tillfälle, eller kanske i en tid när något inträffat som gör att ägarna inte är överens, kan vara omöjligt. Det är vanligt att ägarna är gifta/sambo/vänner och vår erfarenhet här på Standardbolag är att det inte minskar riskerna utan ibland tvärtom eftersom affekten då kan bli desto större över en konflikt som berör verksamheten. Värdet av ett aktieägaravtal ligger i att det ger stabilitet i förhållandet aktieägarna emellan och därmed en fast grund för bolagets verksamhet. Oväntade konflikter kan uppstå när som helst och många gånger då lösas med stöd av ett aktieägaravtal om ett sådant finns.

Vår rekommendation är att lyfta fram frågan om aktieägaravtal till en viktig fråga när man startar bolag tillsammans med en bolagspartner. Gör hellre ett enkelt aktieägaravtal när ni startar företaget och som sedan förändras vid behov istället för att inte ha något avtal alls. Att ha ett aktieägaravtal som visar riktlinjerna för ägandet är mycket värdefullt. Det skapar både trygghet, pengar och tid den dagen det kan behöva användas.

Det standardavtal vi arbetat fram täcker vad som bör regleras, bl a vad som ska gälla avseende aktieöverlåtelse, samråd, konkurrensförbud, styrelserättigheter, lön, avtalstid och vad som ska ske vid dödsfall, utlösen av dödsbo, konkurs, tvist, etc.

Ett aktieägaravtal bör som regel inte vara fastställt en gång för alla utan förändras vid behov i takt med bolagets förändring. Lämpligen ses det därför över med jämna mellanrum, t ex årligen inför årsstämmans fastställande av bokslutet.

Ingår vid beställning av AB Grundstenen

Om ni är två eller fler ägare ingår alltid ett aktieägaravtal vid köp av lagerbolaget AB Grundstenen.

Har du en bolagsfråga? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!

Denna webbplats använder kakor/cookies för att ge dig som besökare optimerad funktionalitet och bättre användarupplevelse samt för att vi ska kunna analysera trafiken på våra webbsidor.

Läs vår Integritetspolicy >>