Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Hur avvecklar man ett aktiebolag på ett säkert sätt?

Med snabbavveckling

Många bolag ligger vilande och bedriver inte någon verksamhet efter ett ägarbyte eller andra strukturomvandlingar. Som ägare vill man avveckla sitt aktiebolag på ett säkert sätt. I vår tjänst för snabbavveckling av bolag, Slutstenen, förvärvar vi bolaget och avvecklar det sedan i vår ägo. Säljaren/bolagsmännen får betalt omgående och köpeskillingen beräknas utifrån en aktuell balans- och resultatrapport. Vi tar hand om all hantering av bolaget under avvecklingstiden.

Svenska Standardbolag är ledande inom området snabbavveckling, och vi har sedan 1992 avvecklat närmare 20 000 aktiebolag genom vår tjänst Slutstenen.

Med frivillig likvidation

Vill man äga sitt bolag under tiden för likvidationen kan man göra en avveckling av bolaget genom en så kallad frivillig likvidation. Då sker en upplösning av aktiebolaget efter ca 7-8 månader och därefter sker utskiftning av bolagets tillgångar. Administrationen och förvaltningen av bolaget under själva likvidationstiden sköts av bolaget som tidigare

Svenska Standardbolag AB hjälper även till med detta. Vi tillhandahåller en likvidator vilken träder in i styrelsens ställe och har i uppdrag att genomföra själva likvidationen för bolaget. Vi utfärdar samtliga handlingar för likvidationen, upprättar skiftes- och slutredovisningshandlingar.

Vår likvidator är Inger Dahle.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer