Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Företrädare, firmateckning

Hur ska styrelsens sammansättning se ut?

Det ska finnas minst en ordinarie ledamot och en suppleant, eller minst tre ordinarie ledamöter. Om bolaget är publikt ska styrelsen bestå av minst tre ordinarie ledamöter.

Hur går det till om en utländsk medborgare ska vara med i bolaget?

Om personen är folkbokförd inom EU gäller i huvudsak samma regler som för personer folkbokförda i Sverige. Om ingen firmatecknare är folkbokförd i Sverige krävs dock en delgivningsbar person som är folkbokförd i Sverige.
För personer folkbokförda utanför EU krävs att minst 50% av både ledamöter och suppleanter är folkbokförda inom EU, i annat fall krävs dispens från Bolagsverket.

Vad är en delgivningsbar person?

Om bolaget inte har någon firmatecknare som är bosatt i Sverige, ska styrelsen utse en i Sverige bosatt person att ta emot delgivningar för bolagets räkning. Delgivningsmottagaren tar emot brev från myndigheter m fl och det anses då att bolaget har nåtts av delgivningen. Mottagaren har skyldighet att omedelbart informera bolagets styrelse om delgivningen och vad den avser. Om det inte sker kan mottagaren ställas till ansvar. Lyckas mottagaren inte komma i kontakt med styrelsen ska mottagaren därför omgående hos Bolagsverket låta avregistrera sig från befattningen.

Måste jag ha en VD?

Om aktiebolaget är ett privat bolag kan VD utses, men om det är ett publikt bolag måste VD utses. Om bolaget är publikt, får ej ordförande och VD vara samma person.

Ska bolaget ha revisor eller inte?

Beslutet att ha revisor eller inte ska fattas utifrån vad som är bäst för din verksamhet. Tala med dina kreditgivare som banker och leverantörer för att få en bild av hur de ser på saken för just ditt företag. Bankernas syn på saken är viktig. SEB har gått ut med information där det framgår att de anser att det i flera fall är att rekommendera att ha revisor.

Vem kan vara firmatecknare i bolaget?

Styrelsen i förening tecknar alltid bolagets firma enligt lag och VD har enligt lag alltid teckningsrätt för bolagets löpande förvaltningsåtgärder. I övrigt bestämmer styrelsen hur bolagets firma skall tecknas.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer