Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Styrelsesuppleantens ansvar


Det är mycket vanligt att ett aktiebolag ägs av en enda person, som även är bolagets styrelse. Aktiebolagslagen kräver då att bolaget dessutom väljer en styrelsesuppleant. Orsaken är att suppleanten ska kunna träda i tjänst om den ordinarie styrelseledamoten inte kan nås när bolaget måste göra något som inte kan vänta.

Hålla sig informerad

I enmansbolag är det regel att ägaren låter någon närstående eller vän träda in som styrelsesuppleant. Vi får ofta frågor från blivande suppleanter om vilket ansvar de har och vad de riskerar genom att acceptera att vara suppleant. Då blir svaret att huvudregeln är att en suppleant har ansvar i de fall suppleanten måste träda in istället för den ordinarie ledamoten, t ex för att underteckna deklaration eller betala skatt.

  • Suppleanten får inte vara passiv om den får veta något som är negativt för bolaget, exempelvis om ägaren genom vårdslöshet skadar bolagets egendom eller gör något brottsligt.
  • Viktigt är också att suppleanten emellanåt informerar sig om hur verksamheten och dess resultat utfaller för att ha beredskap att akut träda i tjänst om det skulle bli nödvändigt.

Att gentemot Skatteverket eller annan myndighet försöka att bli fri från ansvar genom att hävda att man är suppleant bara för att en släkting eller vän behövt det för att kunna driva verksamhet godtas inte.

Sammanfattning

I en normal affärsverksamhet behöver alltså suppleanten inte träda in och tar därmed ingen risk. Dock att ett ansvar finns att hålla sig informerad och att inte vara passiv om något anmärkningsvärt skulle inträffa.

Mer information

Bolagsboken >>
Företrädare & firmatecknare, FAQ >>
Svenska Standardbolags ORDLISTA >>

Vilket ansvar har styrelsen >>

Kontakta

För ytterligare information kontakta gärna gruppen för Bolagsjuridik på Svenska Standardbolag:

Cecilia Gradén
Telefon: 023-79 23 15
E-post: cecilia.graden@standardbolag.se

Helena Jacobsson
Telefon: 023-79 23 38
E-post: helena.jacobsson@standardbolag.se

Ida Hanefors-Jonasson
Telefon: 023-79 23 08
E-post: ida.jonasson@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!