Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Hur gör man för att lösa ut en delägare i ett aktiebolag?


Ibland uppstår situationer i ett aktiebolag som gör att en delägare inte längre kan eller vill stanna kvar i ett samarbete och därför önskar lämna bolaget. Om en delägare vill lämna sitt ägande i ett aktiebolag behöver delägarna förhandla fram en lösning för hur aktier ska lösas ut och till vilket pris.

Det finns flera metoder för att lösa ut delägare

 

Köpa ut delägaren med privata medel

Detta är möjligt om du har tillgång till det kapital som behövs för att köpa delägarens aktier till ett överenskommet pris. 

 

En bra, men något mer komplicerad, process för att lösa ut en delägare är 

Indragning av aktier i bolaget

Detta innebär att bolaget löser in delägarens aktier och betalning sker med bolagets medel. Kontakta oss så hjälper vi er!

 

Att dela på aktiebolaget kan vara ett alternativ

Delning (fission)

Om delägaren har för avsikt att fortsätta driva en del av verksamheten i eget bolag kan en delning av aktiebolaget vara en lösning i stället för att lösa ut delägaren.

 

Majoritetsägare får köpa ut minoritetsägare genom

Tvångsinlösen av aktier

I ett aktiebolag där en ägare äger mer än 90 % av aktierna kan minoritetsägare bli tvingade att sälja sina aktier genom tvångsinlösen. 

Förfarandet är dock mycket kostsamt och tar lång tid vilket innebär att metoden sällan används.

 

Försäkra bolaget mot handlingsförlamning med aktieägaravtal

Tyvärr händer det att en konflikt gör fortsatt samarbete omöjligt och att handlingsförlamning uppstår. Vi på Svenska Standardbolag förordar därför alltid att ha ett aktieägaravtal. Det är lika viktigt som att ha en hemförsäkring.

I båda fallen handlar det om att vara försäkrad i händelse av att något oväntat inträffar, i bolagets fall mot handlingsförlamning och därav följande kapitalförstöring.

Kontakta oss

Hur man bör/vill gå tillväga beror alltså på situationen. Kontakta oss, vi kan hjälpa till oavsett vilket alternativ man väljer.

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!