Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Hur gör man för att lösa ut en delägare i ett aktiebolag?


Det händer ibland att en situation uppstår där man inte längre vill eller kan stanna kvar i ett samarbete och därför vill lämna bolaget. Naturligt är att den som vill lämna bolaget vill sälja sina aktier till ett så högt pris som möjligt medan de övriga av förklarliga skäl vill att priset blir så lågt som möjligt.

Man skulle då kunna komma överens om det är marknadsvärdet som gäller. Med marknadsvärde menas vad någon är villig att betala för aktierna. Det finns då aspekter att beakta, t ex hur verksamheten beräknas gå under den närmaste tiden samt eventuell skada som bolaget lider av att någon med specialkompetens lämnar bolaget.

Situationer som berör ägandet i ett aktiebolag:

  • Försäljning
  • Utlösen
  • Ta in ny delägare
  • Lägga in ny verksamhetsdel (kanske i dotterbolag?)
  • Generationsväxling
  • Arvskifte
  • Uttag ur bolaget
  • Oenighet

Köpa aktierna

Man har tillgång till pengar som räcker för överenskommet pris och känner att det är bästa alternativet.

Minskning av aktiekapitalet

Om bolagets ställning medger det kan bolaget besluta om att lösa ut delägaren genom minskning av aktiekapitalet och betalning till delägaren sker ur bolagets egna medel.

Minskning av reservfond

Om reservfond finns kan medel för utlösen av delägare frigöras från fonden.

Delning (fission)

Om avsikten är att den som ska lösas ut ska fortsätta att bedriva verksamhet i eget bolag kan en lösning vara att bolaget delas.

Tvångsinlösen

I bolag där någon äger 90 % av aktierna kan en sista utväg vara tvångsinlösen. Eftersom ett sådant förfarande är mycket kostsamt och tar lång tid är det dock sällsynt med tvångsinlösen.

Likvidation

Bolaget likvideras och medlen skiftas ut på aktieägarna. Den som vill fortsätta att vara verksam gör det i ett nytt bolag.

Försäkra bolaget mot handlingsförlamning = Aktieägaravtal

Tyvärr händer det att en konflikt gör fortsatt samarbete omöjligt och att handlingsförlamning uppstår. Vi på Svenska Standardbolag förordar därför alltid att ha ett aktieägaravtal. Det är lika viktigt som att ha en hemförsäkring.

I båda fallen handlar det om att vara försäkrad i händelse att något oväntat inträffar, i bolagets fall mot handlingsförlamning och därav följande kapitalförstöring.

Skillnaden mellan bolagsordning och aktieägaravtal? >>

Kontakta oss

Hur man bör/vill gå tillväga beror alltså på situationen. Kontakta oss, vi kan hjälpa till oavsett vilket alternativ man väljer.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>


Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!

Denna webbplats använder kakor/cookies för att ge dig som besökare optimerad funktionalitet och bättre användarupplevelse samt för att vi ska kunna analysera trafiken på våra webbsidor.

Läs vår Integritetspolicy >>