Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Att fusionera ett aktiebolag med annat bolag


Under ett företags livscykel sker många förändringar, både på grund av interna beslut och yttre omständigheter. Ibland uppstår då behovet av att minska ner antalet bolag man exempelvis har inom en koncern och det är då vanligt att två eller flera bolag ”slås ihop”, fusioneras, så att de blir till ett bolag.

Olika typer av fusion

En anledning till att fusion blir aktuellt kan vara att ett av bolagen inom koncernen inte längre driver verksamhet och därför vill man slippa administrationen av det bolaget. Att fusionera bolaget blir då ett alternativ till att göra en likvidation.

Det kan också vara så att man köpt aktierna i ett konkurrerande bolag och ser fördelar med att slå ihop bolagen. Fusion kan ske genom att ett dotterbolag går upp i ett moderbolag eller genom att ett moderbolag går upp i ett dotterbolag, så kallad omvänd fusion. Även bolag som är fristående ifrån varandra kan slås ihop.

Vanligaste formen av fusion är när ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget. Om verksamheten huvudsakligen bedrivs i dotterbolaget är det ofta till fördel om moderbolaget istället går upp i dotterbolaget.

Starta fusionen i god tid

Bra att känna till är att fusionsprocessen tar mellan 3 – 4 månader, inklusive kallelse på okända borgenärer. Om fusionen registreras före nästa bokslut behöver ingen årsredovisning och deklaration upprättas för det fusionerade företaget.

BOKSLUTSDATUM STARTA FUSIONEN I
30/6 januari/februari
31/8 mars/april
31/12 juli/augusti
30/4 november/december

Kontakta oss

Kontakta oss så ser vi till att samtliga delar i fusionsprocessen kommer på plats, och i rätt tid. Vi gör fusionsplan och bevakar att fusionen registreras innan nästa bokslut om det är möjligt.

Vi har öppet alla vardagar 08.00 – 16.30 och du hittar oss centralt i Falun, Stockholm och Malmö. 

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!