Aktieägartillskott


När man startar en verksamhet överstiger oftast kostnaderna initialt intäkterna och bolaget kan under en period vara i behov av ytterligare rörelsekapital. Om tillskottet sker via ägaren i form av ett aktieägartillskott blir bolaget starkare och det kan förbättra möjligheterna till lån eftersom kreditgivare ser det som positivt att ägaren vågat riskera mer i bolaget av sina egna pengar.

Ovillkorat aktieägartillskott

Ovillkorat aktieägartillskott innebär att ägaren tillskjuter pengar utan krav på återbetalning. Vid avyttring betraktas tillskottet då som en del av anskaffningskostnaden för aktierna, vilket inte är fallet vid villkorat aktieägartillskott.

Villkorat aktieägartillskott

Villkorat aktieägartillskott innebär att ägaren tillskjuter pengar med möjligheten att få dem återbetalda ur framtida vinster för bolaget. Pengarna bokförs som fritt eget kapital men inte som någon skuld eftersom återbetalningen är villkorad. När det blir möjligt med återbetalning kan ägaren välja att ta återbetalning istället för lön, vilket alltså sparar kostnader för bolaget och därmed stärker bolaget.

Kontakta oss

Vi på Svenska Standardbolag kan hjälpa till med de dokument som ska upprättas vid aktieägartillskott. Vi har öppet alla vardagar 08-16.30, ring, maila eller chatta gärna med oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00 Stockholm 08 – 23 41 15 Göteborg 031 – 17 12 25 Malmö 040 – 720 20 E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar samt vår unika snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!

Denna webbplats använder kakor/cookies för att ge dig som besökare optimerad funktionalitet och bättre användarupplevelse samt för att vi ska kunna analysera trafiken på våra webbsidor.

Läs vår Integritetspolicy >>