Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Aktieägartillskott


 

När man startar en verksamhet överstiger oftast kostnaderna initialt intäkterna och bolaget kan under en period vara i behov av ytterligare rörelsekapital. Om tillskottet sker via ägaren i form av ett aktieägartillskott blir bolaget starkare och det kan förbättra möjligheterna till lån eftersom kreditgivare ser det som positivt att ägaren vågat riskera mer i bolaget av sina egna pengar.

Ovillkorat aktieägartillskott

Ovillkorat aktieägartillskott innebär att ägaren tillskjuter pengar utan krav på återbetalning. Vid avyttring betraktas tillskottet då som en del av anskaffningskostnaden för aktierna, vilket inte är fallet vid villkorat aktieägartillskott.

Villkorat aktieägartillskott

Villkorat aktieägartillskott innebär att ägaren tillskjuter pengar med möjligheten att få dem återbetalda ur framtida vinster för bolaget. Pengarna bokförs som fritt eget kapital men inte som någon skuld eftersom återbetalningen är villkorad. När det blir möjligt med återbetalning kan ägaren välja att ta återbetalning istället för lön, vilket alltså sparar kostnader för bolaget och därmed stärker bolaget.

Kontakta oss

Vi på Svenska Standardbolag kan hjälpa till med de dokument som ska upprättas vid aktieägartillskott. Vi har öppet alla vardagar 08-16.30, ring, maila eller chatta gärna med oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!