Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


Beställning varumärkesregistrering

Kostnaden för att registrera ett varumärke varierar mycket beroende på vilken typ av märke som ska registreras och dess omfång. I vår tjänst ingår alltid en bedömning av möjligheterna för registrering (dock utan garanti).

Kontakta oss gärna på telefon 023 79 23 00 (vardagar 08.00 - 16.30) om du har några frågor och för aktuell prisuppgift!

Obligatoriskt fält

Fyll i uppgifter om beställaren

Beställare

Ange information om beställaren/kontaktpersonen. För mer information maila eller ring oss.Innehavare av varumärket

Innehavare

Kan vara juridisk eller fysisk person.E-postBrev med posten

Ordmärke eller logotype/figur

Ordmärke

Består av ord. För att erhålla skydd ska ord som regel vara speciella d v s inte beskrivande för verksamheten och inte för allmänna. Mest gångbara är rena fantasiord.

Figurmärke

Består normalt av s k logotype med eller utan textinslag. Även figur ska vara särpräglad för att vinna skydd.

Varumärkets färg

Ett märke i svart/vitt har skydd för alla färger.


Skyddsomfång

Varor/tjänster

Precisera så noga som möjligt. Bifoga gärna broschyr eller annat som beskriver varan/tjänsten.


Geografiskt område

Nationell ansökan

Ansökan kan göras i ett eller flera länder. Vanligt är att ansöka om svensk registrering och under prioritetstiden (sex månader från inlämnandet) fundera på om ytterligare länder kan vara aktuella.

Internationell ansökan

Grundar sig på tidigare nationellt märke eller ansökan. Kan avse alla eller enstaka länder inom EU eller andra delar av världen, t ex USA. Går ansökan inte igenom i ett land kan den ändå fortsättas i övriga länder.

EU-varumärke

Avser alla länder inom EU. Går ansökan inte igenom i ett av de europeiska länderna faller varumärkesansökan i sin helhet och man kan inte fortsätta i övriga länder.

SverigeLänder enligt nedan:

Speciella önskemål eller annan information

Önskemål samt annan information

Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet. T ex att det inte är fråga om ett nytt märke utan istället överlåtelse eller förnyelse av märket.

Kontrollera din beställning

Beställare

Beställare:
E-post:
Företag:
Organisationsnummer:
Adress:
Postnr & ort:
Telefon:
Mobil:

Innehavare av varumärket

Namn:
Personnr./Org.nr:
Adress:
Postnr & ort:
Kontakta mig i ärendet via:

Varumärkestyp

Ordmärke:
Bifogad fil logotype/figur:
Färg:

Skyddsomfång

Skyddsomfång:

Bifogad fil:

Geografiskt område

Geografiskt område:

Övrig information

Bifogad fil:

Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


Följ oss på sociala medier

 

 


FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer