Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


  Beställ delning

  Tveka inte att kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor och ger aktuell prisuppgift! Du når oss på telefon 023 79 23 00 vardagar 08.00 - 16.30, alternativt kontakta något av våra andra kontor direkt. Du kan även skicka din fråga via vårt kontaktformulär.

  Obligatoriskt fält

  Fyll i uppgifter om beställaren


  Bolaget som ska delas (överlåtande bolag)

  Överlåtande bolag

  Det aktiebolag som ska delas benämns överlåtande bolag och det eller de aktiebolag som övertar tillgångar och skulder från överlåtande bolag benämns övertagande bolag. Ange information om det överlåtande bolaget.  Aktieägare

  Aktieägare

  Ange antal aktier, namn, personnummer och adress för aktieägare i det överlåtande bolaget.

  Lägg till fler

  Behövs ett eller flera nya aktiebolag vid delning?

  Nytt/Nya bolag

  Starta bolag snabbt och enkelt med vårt lagerbolag, AB Grundstenen. Beställ genom att fylla i uppgifter i vår onlinebeställning eller på blankett. Kontakta oss om du har frågor.


  Beställ lagerbolag


  E-postBrev med posten

  Bifoga filer

  Bifoga filer

  Bifoga alltid aktuell balansrapport för bolaget som ska delas. Gör även en förteckning över hur det överlåtande och det övertagande bolagets tillgångar och skulder ser ut efter delningen. Kontakta oss om du har frågor.

  Bifoga alltid

  • Aktuell balansrapport för det bolag som ska delas.
  • En förteckning över tillgångar och skulder för vart och ett av bolagen efter delning.

  Bifoga i förekommande fall

  • Ifylld blankett ”BESTÄLLNING AKTIEBOLAG” för varje nytt bolag som uppstår genom delningen.
  • Ifylld blankett ”BESTÄLLNING ÄNDRINGAR” för varje befintligt bolag som genom delningen ska ändras vad avser bolagsnamn, styrelse, bolagsordning, adress, etc.
  • Redogörelse för verkligt värde på tillgångar/skulder om detta avviker från bokfört värde.  Övrig information

  Delningsarvode  Värdepapper i överlåtande bolag

  Överlåtande bolag har mottagit ett villkorat aktieägartillskott på kronor

  Speciella önskemål eller annan information

  Önskemål samt annan information

  Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet.

  Kontrollera din beställning

  Beställare

  Beställare:
  Företag:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Telefon:
  Mobil:
  E-post:

  Bolaget som ska delas (övertlåtande bolag)

  Namn på bolaget:
  Organisationsnummer:
  Kontakta mig i ärendet via:

  Aktieägare

  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:

  Delningsarvode

  Har arvode eller annan särskild förmån med anledning av delningen lämnats till styrelseledamot, VD eller revisor?

  Värdepapper

  Har överlåtande bolag givit ut några teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper med särskilda rättigheter?

  Överlåtande bolag har mottagit ett villkorat aktieägartillskott på kronor.

  Övrig information

  Bifogade filer

  Integritet

  För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
  sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
  Läs mer: Integritetspolicy.

  Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


  Följ oss på sociala medier

   


  blank

  FALUN

  Tel. 023 79 23 00
  info@standardbolag.se

  STOCKHOLM

  GÖTEBORG

  Kontoret är f n obemannat
  goteborg@standardbolag.se

  MALMÖ

  Tel. 040 720 20
  malmo@standardbolag.se

  Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

  Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

  Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy