Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


Beställ delning

Tveka inte att kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor och ger aktuell prisuppgift! Du når oss på telefon 023 79 23 00 vardagar 08.00 - 16.30, alternativt kontakta något av våra andra kontor direkt. Du kan även skicka din fråga via vårt kontaktformulär.

Obligatoriskt fält

Fyll i uppgifter om beställaren


Bolaget som ska delas (överlåtande bolag)

Överlåtande bolag

Det aktiebolag som ska delas benämns överlåtande bolag och det eller de aktiebolag som övertar tillgångar och skulder från överlåtande bolag benämns övertagande bolag. Ange information om det överlåtande bolaget.Aktieägare

Aktieägare

Ange antal aktier, namn, personnummer och adress för aktieägare i det överlåtande bolaget.

Lägg till fler

Behövs ett eller flera nya aktiebolag vid delning?

Nytt/Nya bolag

Starta bolag snabbt och enkelt med vårt lagerbolag, AB Grundstenen. Beställ genom att fylla i uppgifter i vår onlinebeställning eller på blankett. Kontakta oss om du har frågor.


Beställ lagerbolag


E-postBrev med posten

Bifoga filer

Bifoga filer

Bifoga alltid aktuell balansrapport för bolaget som ska delas. Gör även en förteckning över hur det överlåtande och det övertagande bolagets tillgångar och skulder ser ut efter delningen. Kontakta oss om du har frågor.

Bifoga alltid

  • Aktuell balansrapport för det bolag som ska delas.
  • En förteckning över tillgångar och skulder för vart och ett av bolagen efter delning.

Bifoga i förekommande fall

  • Ifylld blankett ”BESTÄLLNING AKTIEBOLAG” för varje nytt bolag som uppstår genom delningen.
  • Ifylld blankett ”BESTÄLLNING ÄNDRINGAR” för varje befintligt bolag som genom delningen ska ändras vad avser bolagsnamn, styrelse, bolagsordning, adress, etc.
  • Redogörelse för verkligt värde på tillgångar/skulder om detta avviker från bokfört värde.Övrig information

DelningsarvodeVärdepapper i överlåtande bolag

Överlåtande bolag har mottagit ett villkorat aktieägartillskott på kronor

Speciella önskemål eller annan information

Önskemål samt annan information

Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet.

Kontrollera din beställning

Beställare

Beställare:
Företag:
Adress:
Postnr & ort:
Telefon:
Mobil:
E-post:

Bolaget som ska delas (övertlåtande bolag)

Namn på bolaget:
Organisationsnummer:
Kontakta mig i ärendet via:

Aktieägare

Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:

Delningsarvode

Har arvode eller annan särskild förmån med anledning av delningen lämnats till styrelseledamot, VD eller revisor?

Värdepapper

Har överlåtande bolag givit ut några teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper med särskilda rättigheter?

Överlåtande bolag har mottagit ett villkorat aktieägartillskott på kronor.

Övrig information

Bifogade filer

Integritet

För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
Läs mer: Integritetspolicy.

Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer