Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


  Beställ bolagsändringar

  Obligatoriskt fält

  Fyll i uppgifter om beställaren

  När du beställer en bolagsändring är det bra att ha följande information tillgänglig

  • Bolagets namn och alternativa namnförslag
  • Bolagets adress
  • Verksamhetsbeskrivning "Bolaget ska ... och därmed förenlig verksamhet"
  • Styrelse i bolaget, deras namn, adress och personnummer
  • Hur firmateckningen ska lyda
  • Aktieägare i bolaget, namn, adress och person- eller organisationsnummer
  • Hur aktierna ska fördelas om det är mer än en ägare
  • Om bolaget ska ha revisor eller inte

  Har du inte all information tillgänglig just nu går det utmärkt att skicka in beställningen idag och komplettera den lite senare.

  Ring oss gärna om du har frågor eller för att få information om priset för din bolagsbeställning.

  Vi svarar alltid på kontorstid måndag till fredag kl 08.00-16.30. Övrig tid och på helgdagar går det bra att kontakta oss så kontaktar vi er därefter.

  Fyll i uppgifter om bolaget

  Bolaget

  Ange information om bolaget. Har du några frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon.
  E-postBrev med posten

  Aktieägare

  Aktieägare

  Ange alltid det aktuella aktieinnehavet i bolaget. Uppgiften är nödvändig för utskriften av handlingar. Uppge behörig företrädare för juridisk och omyndig person.

  Lägg till fler

  Ändringen avser

  Styrelse

  Styrelse

  Här anges fullständig styrelse – såväl eventuellt kvarstående som tillkommande.

  Styrelsen ska bestå av minst 1 ledamot med 1 suppleant. Om 3 ordinarie ledamöter finns behöver suppleant ej utses. Om bolaget ska vara publikt ska styrelsen bestå av minst 3 ordinarie ledamöter. Alla i styrelsen ska vara myndiga, konkursfria och ej ha förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken.

  Verkställande direktör (VD)

  I ett privat bolag får verkställande direktör utses. I ett publikt bolag ska verkställande direktör utses. VD ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken.

  Förnamn
  Efternamn
  Adress
  Postnr & ort
  Personnummer


  Förnamn
  Efternamn
  Adress
  Postnr & ort
  Personnummer

  Lägg till fler

  Styrelsesuppleanter

  Styrelsesuppleanter

  Styrelsen ska bestå av mins 1 ledamot med 1 suppleant. Om 3 ordinarie ledamöter finns behöver suppleant ej utses.

  Förnamn
  Efternamn
  Adress
  Postnr & ort
  Personnummer

  Lägg till fler

  Avgående ledamöter/suppleanter

  Avgående ledamöter/suppleanter

  Ange namn på eventuella ledamöter eller suppleanter som ska avgå.

  Namn
  Namn

  Lägg till fler

  Ev. VD utom styrelsen

  VD utom styrelsen

  VD kan även utses utanför styrelsen.

  Fullständigt namn
  Person/Org.nr
  Adress
  Postnr & ort

  Firmateckning

  Firmateckning

  Styrelsen tecknar alltid gemensamt bolagets firma enligt lag. I övrigt bestämmer styrelsen hur bolagets firma ska tecknas. Ska person utanför styrelsen teckna firman ska hans namn, personnummer och adress anges. Verkställande direktör har enligt lag firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder. Denna rätt kan inte inskränkas av styrelsen.


  Revisor

  Revisor

  Bolaget kan besluta att inte ha revisor.

  Bolag som under vart och ett av de två föregående räkenskapsåren uppfyller minst två av nedanstående förutsättningar måste ha revisor och det ska då framgå av bolagsordningen.

  • mer än 3 anställda
  • summa nettotillgångar över 1,5 Mkr
  • omsättning över 3 Mkr

  Bolagets behov styr beslutet om att välja revisor eller inte. Faktorer som påverkar beslutet är bl.a. antal ägare, ev. behov av lån och annan finansiering, vilka kunder och leverantörer bolaget kommer att ha, hur komplex verksamheten är osv.

  Namn (eller bolag som utsetts till revisor)
  Person/Org.nr
  Adress
  Postnr & ort

  Lägg till fler

  Revisorsuppleant

  Revisorsuppleant

  Ange information om den person eller det bolag som utsetts till revisor.

  Namn (eller bolag som utsetts till revisor)
  Person/Org.nr
  Adress
  Postnr & ort

  Avgående revisorer

  Avgående revisorer

  Ange namn på eventuella revisorer som ska avgå.

  Namn
  Namn

  Beställning av bifirma

  Bifirma

  Om viss del av verksamheten skall bedrivas under ett annat namn kan detta namn skyddas genom att det registreras som bifirma. Bifirman får inte innehålla ordet aktiebolag och får endast avse en del av bolagets verksamhet. I övrigt gäller samma regler som för bolagets huvudfirma.  Firmaändring

  Bolagets namn (firma)

  Måste klart kunna särskiljas från andra företag eller varumärken. Säkrast är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsord. Ange gärna alternativa namn.

  Verksamhetsändring

  Verksamhet

  Ska anges till sin art, huvudsakliga bransch eller varuslag.

  Sätesändring

  Styrelsens säte

  Bör förläggas till den kommun där bolaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet.

  Adressändring

  Adressändring

  För adressändring utgår ingen registreringsavgift.  Räkenskapsändring

  Ändring av räkenskapsår

  Vanligast är bokslut per 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12 men man kan även välja att ha bokslut den sista i annan månad. Ändring från brutet räkenskapsår till kalenderår kan alltid ske utan tillstånd. För ändring från kalenderår eller brutet räkenskapsår till annat brutet räkenskapsår erfordras dispens av Skatteverket. Skatteverkets dispens ska alltid inges till Bolagsverket.

  Dispens erfordras ej vid anpassning till koncernförhållanden. Vid förlängning av räkenskapsår får detta aldrig omfatta mer än 18 månader.

  Kalenderår30/430/631/9

  Förbehåll i bolagsordningen

  Vad är hembuds- och förköpsförbehåll?

  I bolagsordningen kan man ange hur övergång av aktier i bolaget ska ske. Med hembud menas att aktieägarna i första hand ska vara berättigade att utan undantag lösa in aktier som annars skulle övergå till någon (skärpt hembud). Undantag kan dock göras för arv, bodelning, testamente eller gåva till bröstarvinge (familjerättsligt undantag).

  Med förköp menas att övriga aktieägare (eller annan) ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare.

  Skärpt förbehåll (förköp & hembud)Familjerättsligt (förköp & hembud)SamtyckeBifoga bilagaInget förbehåll

  Speciella önskemål eller annan information

  Önskemål samt annan information

  Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet.

  Kontrollera din beställning

  Beställare

  Beställare:
  Företag:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Telefon:
  E-post:

  Bolaget

  Namn på bolaget:
  Organisationsnummer:
  Kontakta mig i ärendet via:

  Aktieägare

  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:

  Ändringen avser

  Styrelse

  Förnamn:
  Efternamn:
  Personnummer:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Titel:

  Förnamn:
  Efternamn:
  Personnummer:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Titel:

  Styrelsesuppleanter

  Förnamn:
  Efternamn:
  Personnummer:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Titel:

  Avgående ledamöter/suppleanter

  Namn:
  Namn:

  Ev. VD utom styrelsen

  Namn:
  Person/Org.nr:
  Adress:
  Postnr & ort:

  Firmateckning

  Val:

  Revisor

  Val:

  Namn (eller bolag som utsetts till revisor):
  Person/Org.nr:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Övrigt:

  Revisorsuppleant

  Namn (eller bolag som utsetts till revisor):
  Person/Org.nr:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Övrigt:

  Avgående revisorer

  Namn:
  Namn:

  Beställning av bifirma

  Bifirmans namn:
  Del av verksamhet:

  Firmaändring

  Bolagets nuvarande firma skall ändras till:

  Verksamhetsändring

  Bolagets nuvarande verksamhet skall ändras till:

  Sätesändring

  Bolagets nuvarande säte skall ändras till:

  Adressändring

  Bolagets nuvarande adress skall ändras till:

  Adress:
  Postnr & ort:

  Räkenskapsändring

  Ändring ska ske till:
  Innevarande räkenskapsår ska omfatta tiden:

  Förbehåll i bolagsordningen

  Bolagsordningen ska innehålla följande förbehåll:

  Övrig information

  Bifogad fil:

  Integritet

  För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
  sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
  Läs mer: Integritetspolicy.

  Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


  Följ oss på sociala medier

   


  blank

  FALUN

  Tel. 023 79 23 00
  info@standardbolag.se

  STOCKHOLM

  GÖTEBORG

  Kontoret är f n obemannat
  goteborg@standardbolag.se

  MALMÖ

  Tel. 040 720 20
  malmo@standardbolag.se

  Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

  Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

  Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy