Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


Beställ bolagsändringar

Tveka inte att kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor och ger aktuell prisuppgift! Du når oss på telefon 023 79 23 00 vardagar 08.00 - 16.30, alternativt kontakta något av våra andra kontor direkt. Du kan även skicka din fråga via vårt kontaktformulär.

Obligatoriskt fält

Fyll i uppgifter om beställaren

När du beställer en bolagsändring är det bra att ha följande information tillgänglig

 • Bolagets namn och alternativa namnförslag
 • Bolagets adress
 • Verksamhetsbeskrivning "Bolaget ska ... och därmed förenlig verksamhet"
 • Styrelse i bolaget, deras namn, adress och personnummer
 • Hur firmateckningen ska lyda
 • Aktieägare i bolaget, namn, adress och person- eller organisationsnummer
 • Hur aktierna ska fördelas om det är mer än en ägare
 • Om bolaget ska ha revisor eller inte

Har du inte all information tillgänglig just nu går det utmärkt att skicka in beställningen idag och komplettera den lite senare.

Ring oss gärna om du har frågor eller för att få information om priset för din bolagsbeställning.

Vi svarar alltid på kontorstid måndag till fredag kl 08.00-16.30. Övrig tid och på helgdagar går det bra att kontakta oss så kontaktar vi er därefter.


Fyll i uppgifter om bolaget

Bolaget

Ange information om bolaget. Har du några frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon.
E-postBrev med posten

Aktieägare

Aktieägare

Ange alltid det aktuella aktieinnehavet i bolaget. Uppgiften är nödvändig för utskriften av handlingar. Uppge behörig företrädare för juridisk och omyndig person.

Lägg till fler

Ändringen avser

Styrelse

Styrelse

Här anges fullständig styrelse – såväl eventuellt kvarstående som tillkommande.

Styrelsen ska bestå av minst 1 ledamot med 1 suppleant. Om 3 ordinarie ledamöter finns behöver suppleant ej utses. Om bolaget ska vara publikt ska styrelsen bestå av minst 3 ordinarie ledamöter. Alla i styrelsen ska vara myndiga, konkursfria och ej ha förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken.

Verkställande direktör (VD)

I ett privat bolag får verkställande direktör utses. I ett publikt bolag ska verkställande direktör utses. VD ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken.

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnr & ort
Personnummer


Förnamn
Efternamn
Adress
Postnr & ort
Personnummer

Lägg till fler

Styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleanter

Styrelsen ska bestå av mins 1 ledamot med 1 suppleant. Om 3 ordinarie ledamöter finns behöver suppleant ej utses.

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnr & ort
Personnummer

Lägg till fler

Avgående ledamöter/suppleanter

Avgående ledamöter/suppleanter

Ange namn på eventuella ledamöter eller suppleanter som ska avgå.

Namn
Namn

Lägg till fler

Ev. VD utom styrelsen

VD utom styrelsen

VD kan även utses utanför styrelsen.

Fullständigt namn
Person/Org.nr
Adress
Postnr & ort

Firmateckning

Firmateckning

Styrelsen tecknar alltid gemensamt bolagets firma enligt lag. I övrigt bestämmer styrelsen hur bolagets firma ska tecknas. Ska person utanför styrelsen teckna firman ska hans namn, personnummer och adress anges. Verkställande direktör har enligt lag firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder. Denna rätt kan inte inskränkas av styrelsen.

Revisor

Revisor

Bolaget kan besluta att inte ha revisor.

Bolag som under vart och ett av de två föregående räkenskapsåren uppfyller minst två av nedanstående förutsättningar måste ha revisor och det ska då framgå av bolagsordningen.

 • mer än 3 anställda
 • summa nettotillgångar över 1,5 Mkr
 • omsättning över 3 Mkr

Bolagets behov styr beslutet om att välja revisor eller inte. Faktorer som påverkar beslutet är bl.a. antal ägare, ev. behov av lån och annan finansiering, vilka kunder och leverantörer bolaget kommer att ha, hur komplex verksamheten är osv.

Namn (eller bolag som utsetts till revisor)
Person/Org.nr
Adress
Postnr & ort

Lägg till fler

Revisorsuppleant

Revisorsuppleant

Ange information om den person eller det bolag som utsetts till revisor.

Namn (eller bolag som utsetts till revisor)
Person/Org.nr
Adress
Postnr & ort

Avgående revisorer

Avgående revisorer

Ange namn på eventuella revisorer som ska avgå.

Namn
Namn

Beställning av bifirma

Bifirma

Om viss del av verksamheten skall bedrivas under ett annat namn kan detta namn skyddas genom att det registreras som bifirma. Bifirman får inte innehålla ordet aktiebolag och får endast avse en del av bolagets verksamhet. I övrigt gäller samma regler som för bolagets huvudfirma.Firmaändring

Bolagets namn (firma)

Måste klart kunna särskiljas från andra företag eller varumärken. Säkrast är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsord. Ange gärna alternativa namn.

Verksamhetsändring

Verksamhet

Ska anges till sin art, huvudsakliga bransch eller varuslag.

Sätesändring

Styrelsens säte

Bör förläggas till den kommun där bolaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet.

Adressändring

Adressändring

För adressändring utgår ingen registreringsavgift.Räkenskapsändring

Ändring av räkenskapsår

Vanligast är bokslut per 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12 men man kan även välja att ha bokslut den sista i annan månad. Ändring från brutet räkenskapsår till kalenderår kan alltid ske utan tillstånd. För ändring från kalenderår eller brutet räkenskapsår till annat brutet räkenskapsår erfordras dispens av Skatteverket. Skatteverkets dispens ska alltid inges till Bolagsverket.

Dispens erfordras ej vid anpassning till koncernförhållanden. Vid förlängning av räkenskapsår får detta aldrig omfatta mer än 18 månader.

Kalenderår30/430/631/9

Förbehåll i bolagsordningen

Vad är hembuds- och förköpsförbehåll?

I bolagsordningen kan man ange hur övergång av aktier i bolaget ska ske. Med hembud menas att aktieägarna i första hand ska vara berättigade att utan undantag lösa in aktier som annars skulle övergå till någon (skärpt hembud). Undantag kan dock göras för arv, bodelning, testamente eller gåva till bröstarvinge (familjerättsligt undantag).

Med förköp menas att övriga aktieägare (eller annan) ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare.

Skärpt förbehåll (förköp & hembud)Familjerättsligt (förköp & hembud)SamtyckeBifoga bilagaInget förbehåll

Speciella önskemål eller annan information

Önskemål samt annan information

Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet.

Kontrollera din beställning

Beställare

Beställare:
Företag:
Adress:
Postnr & ort:
Telefon:
Mobil:
E-post:

Bolaget

Namn på bolaget:
Organisationsnummer:
Kontakta mig i ärendet via:

Aktieägare

Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:

Ändringen avser

Styrelse

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postnr & ort:
Titel:

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postnr & ort:
Titel:

Styrelsesuppleanter

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postnr & ort:
Titel:

Avgående ledamöter/suppleanter

Namn:
Namn:

Ev. VD utom styrelsen

Namn:
Person/Org.nr:
Adress:
Postnr & ort:

Firmateckning

Val:

Revisor

Val:

Namn (eller bolag som utsetts till revisor):
Person/Org.nr:
Adress:
Postnr & ort:
Övrigt:

Revisorsuppleant

Namn (eller bolag som utsetts till revisor):
Person/Org.nr:
Adress:
Postnr & ort:
Övrigt:

Avgående revisorer

Namn:
Namn:

Beställning av bifirma

Bifirmans namn:
Del av verksamhet:

Firmaändring

Bolagets nuvarande firma skall ändras till:

Verksamhetsändring

Bolagets nuvarande verksamhet skall ändras till:

Sätesändring

Bolagets nuvarande säte skall ändras till:

Adressändring

Bolagets nuvarande adress skall ändras till:

Adress:
Postnr & ort:

Räkenskapsändring

Ändring ska ske till:
Innevarande räkenskapsår ska omfatta tiden:

Förbehåll i bolagsordningen

Bolagsordningen ska innehålla följande förbehåll:

Övrig information

Bifogad fil:

Integritet

För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
Läs mer: Integritetspolicy.

Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer