Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


  Beställning aktieägaravtal / kompanjonsavtal

  Ring oss gärna på telefon 023 79 23 00 (vardagar 08.00 - 16.30) vid eventuella frågor eller för aktuell prisuppgift!

  Obligatoriskt fält

  Fyll i uppgifter om beställaren

  Aktieägaravtal

  Aktieägaravtal bör upprättas för att reglera ägarnas inbördes förhållanden. Speciellt om aktierna är fördelade 50/50 är aktieägaravtal viktigt för undvikande av framtida stridigheter. Svenska Standardbolag upprättar avtal till fast pris i normalfall.

  Beställare

  Ange information om beställaren/kontaktpersonen. För mer information maila eller ring oss.


  Fyll i uppgifter om bolaget

  Bolaget

  Ange information om bolaget. Har du några frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon.  AKTIEÄGARE

  Aktieägare

  Ange antal aktier, namn, personnummer och adress för aktieägare i det överlåtande bolaget.

  Lägg till fler

  Aktieägaravtalets innehåll

  Enskild egendom

  Det enda du särskilt måste ange är om aktierna ska vara enskild egendom, d v s inte medräknas i boets tillgångar vid bodelning. Detta innebär att om någon part ska gifta sig så ska ett äktenskapsförord upprättas där det framgår att aktierna är partens enskilda egendom.

  Våra standardavtal är utformat tillsammans med kunnig advokat och andra specialister och innehåller allt som vanligen bör finnas med i ett aktieägaravtal. I normalfallet regleras:

  • Avtalsgrund
  • Aktieöverlåtelse
  • Utlösen vid dödsfall
  • Enskild egendom
   (om detta angivits som önskemål)
  • Konkurrensförbud
  • Sekretess
  • Samrådsskyldighet inför bolagsstämma
  • Löner och andra förmåner
  • Ränta på insatta medel utöver aktiekapitalet
  • Avtalsbrott och vite
  • Avtalstid
  • Efter avtalets upphörande
  • Tvisters avgörande

  Ja (kräver äktenskapsförord)Nej

  Speciella önskemål eller annan information

  Bifoga en fil med information eller ange nedan det som kan vara viktigt att ta hänsyn till i ärendet.

  Kontrollera din beställning

  Beställare

  Beställare:
  Företag:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Telefon:
  Mobil:
  E-post:

  Bolaget

  Namn på bolaget:
  Organisationsnummer:

  AKTIEÄGARE

  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:
  Antal:
  Ägare:

  Aktieägaravtalets innehåll

  • Avtalsgrund
  • Aktieöverlåtelse
  • Utlösen vid dödsfall
  • Konkurrensförbud
  • Sekretess
  • Samrådsskyldighet inför bolagsstämma
  • Löner och andra förmåner
  • Ränta på insatta medel utöver aktiekapitalet
  • Avtalsbrott och vite
  • Avtalstid
  • Efter avtalets upphörande
  • Tvisters avgörande

  Enskild egendom:

  Övrig information:
  Bifogad fil:

  Personuppgifter

  För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
  sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
  Integritetspolicy

  Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


  Följ oss på sociala medier

   


  blank

  FALUN

  Tel. 023 79 23 00
  info@standardbolag.se

  STOCKHOLM

  GÖTEBORG

  Kontoret är f n obemannat
  goteborg@standardbolag.se

  MALMÖ

  Tel. 040 720 20
  malmo@standardbolag.se

  Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

  Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

  Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy