Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


Beställning aktieägaravtal / kompanjonsavtal

Ring oss gärna på telefon 023 79 23 00 (vardagar 08.00 - 16.30) vid eventuella frågor eller för aktuell prisuppgift!

Obligatoriskt fält

Fyll i uppgifter om beställaren

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal bör upprättas för att reglera ägarnas inbördes förhållanden. Speciellt om aktierna är fördelade 50/50 är aktieägaravtal viktigt för undvikande av framtida stridigheter. Svenska Standardbolag upprättar avtal till fast pris i normalfall.

Beställare

Ange information om beställaren/kontaktpersonen. För mer information maila eller ring oss.


Fyll i uppgifter om bolaget

Bolaget

Ange information om bolaget. Har du några frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon.AKTIEÄGARE

Aktieägare

Ange antal aktier, namn, personnummer och adress för aktieägare i det överlåtande bolaget.

Lägg till fler

Aktieägaravtalets innehåll

Enskild egendom

Det enda du särskilt måste ange är om aktierna ska vara enskild egendom, d v s inte medräknas i boets tillgångar vid bodelning. Detta innebär att om någon part ska gifta sig så ska ett äktenskapsförord upprättas där det framgår att aktierna är partens enskilda egendom.

Våra standardavtal är utformat tillsammans med kunnig advokat och andra specialister och innehåller allt som vanligen bör finnas med i ett aktieägaravtal. I normalfallet regleras:

 • Avtalsgrund
 • Aktieöverlåtelse
 • Utlösen vid dödsfall
 • Enskild egendom
  (om detta angivits som önskemål)
 • Konkurrensförbud
 • Sekretess
 • Samrådsskyldighet inför bolagsstämma
 • Löner och andra förmåner
 • Ränta på insatta medel utöver aktiekapitalet
 • Avtalsbrott och vite
 • Avtalstid
 • Efter avtalets upphörande
 • Tvisters avgörande

Ja (kräver äktenskapsförord)Nej

Speciella önskemål eller annan information

Bifoga en fil med information eller ange nedan det som kan vara viktigt att ta hänsyn till i ärendet.

Kontrollera din beställning

Beställare

Beställare:
Företag:
Adress:
Postnr & ort:
Telefon:
Mobil:
E-post:

Bolaget

Namn på bolaget:
Organisationsnummer:

AKTIEÄGARE

Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:
Antal:
Ägare:

Aktieägaravtalets innehåll

 • Avtalsgrund
 • Aktieöverlåtelse
 • Utlösen vid dödsfall
 • Konkurrensförbud
 • Sekretess
 • Samrådsskyldighet inför bolagsstämma
 • Löner och andra förmåner
 • Ränta på insatta medel utöver aktiekapitalet
 • Avtalsbrott och vite
 • Avtalstid
 • Efter avtalets upphörande
 • Tvisters avgörande

Enskild egendom:

Övrig information:
Bifogad fil:

Personuppgifter

För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
Integritetspolicy

Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer