Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Internare – Intern aktieöverlåtelse

Intern aktieöverlåtelse är ett sätt för bolagets ägare att flytta sitt ägande av aktierna i bolaget, till ett annat bolag, med samma eller i stort sett samma ägare.

Kontakta oss Prisförfrågan

Modellen används främst vid omstruktureringar av företag, utköp av kompanjoner och generationsväxlingar. En internare resulterar ofta i en reavinst för ägarna som är viktig att beakta. Svenska Standardbolag har ett komplett paket för intern aktieöverlåtelse. Samtliga uppgifter anpassas enligt dina önskemål!

Kontakta oss

Komplett paket för intern aktieöverlåtelse

Vi kan erbjuda ett komplett paket för intern aktieöverlåtelse som innehåller:

  • Det nya moderbolaget, AB Grundstenen
  • Köpeavtal och avräkningsnota
  • Skuldebrev och köpeskillingen
  • Skalbolagsdeklaration
  • Bokföringsinstruktion för moder- och dotterbolag

Om ni redan har tillgång till det nya bolaget hjälper vi naturligtvis till med dom andra delarna i processen.

Omvänd internare

Genom omvänd fusion kan moderbolaget fusioneras in i det rörelsedrivande dotterbolaget. Det ger enklare hantering och lägre administrationskostnader. Dotterbolaget behåller namn och organisationsnummer. Fusionen utlöser normalt inte beskattning hos bolag eller ägare.

Pris

För att få aktuell prisuppgift på aktieöverlåtelse kontakta något av  våra kontor eller se prisinformation. Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy