Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Varför ska lagerbolagets aktiekapital vara intakt?

På marknaden finns företag som tillhandahåller lagerbolag men som inte har och aldrig har haft likvida medel. Lagerbolaget har då istället som sin enda tillgång ett fordringsbevis eller annan egendom av ibland tveksamt värde. Det kan innebära att delar av bolagets aktiekapital redan från början är förbrukat och att styrelsen därigenom kan bli betalningsansvarig för bolagets skulder.

Förtroendet för aktiebolag som bolagsform bygger bl a på att bolagets aktiekapital inte urholkas. För nybildade aktiebolag är det särskilt viktigt att det inte finns någon tveksamhet om värdet av bolagets tillgångar. Med likvida medel på bankkonto är det aldrig någon tvekan.

Aktiebolaget Grundstenen xxxx är bildat av Svenska Standardbolag AB med 50 000 kronor i likvida medel på bolagets bankkonto. Vi garanterar alltid att grundstenenbolaget vid överlåtelsen innehar bankmedel motsvarande hela aktiekapitalet 50 000 kronor vilket styrks med ett likvidintyg från bolagets bank.

Läs mer om AB Grundstenen

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer