Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vad är Aktiebolagslagen (ABL)?

ABL innehåller bestämmelser som gäller för speciellt för aktiebolag och är gjord dels för att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter såsom kunder, leverantörer m fl (tvingande regler), dels för att ge möjlighet för ägarna att bestämma regler som ska gälla för bolagets förvaltning (dispositiva regler).

Dispositiva regler, som inte kan ersätta tvingande regler i ABL eller annan lag, tas in i den bolagsordning som fastställs för bolaget. I ett aktieägaravtal kan man i vissa avseenden ha bestämmelser som säger annat än bolagsordningen, då gäller aktieägaravtalet (mellan dem som undertecknat avtalet) som regel före vad som sägs i bolagsordningen.

Straff kan utmätas för brott mot vissa av de tvingande reglerna, t ex brott mot låneförbudet eller att inte ha uppdaterad aktiebok tillgänglig för den som vill ta del av aktieboken.

Det finns sålunda all anledning för aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagets revisor (om sådan finns) att vara välinformerad om vad ABL och bolagsordningen förväntar sig av dem.

ABL reglerar bland annat:

  • Vad som ska finnas med i bolagsordningen.
  • Hantering av aktier, aktiebok och aktiebrev.
  • Formalia för bolagsstämma och vad som där ska beslutas.
  • Hur bolagets ledning ska se ut och krav på ledningen.
  • Revision och krav på revisor.
  • Hur aktierna får hanteras och regler för utgivande av nya aktier, fondemissioner och vinstutdelningar.
  • Krav på aktiekapital och lån till och från aktieägare.
  • Bestämmelser som gäller för en delning av bolaget, vid fusion eller vid överlåtelse av aktierna.
  • När och hur ett aktiebolag kan hamna på obestånd och sättas i konkurs.
  • Vilka skadestånd, böter och straff som bolaget eller dess företrädare kan ställas inför.

 

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer