Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Behövs ett kompanjonsavtal?

De flesta funderar på att upprätta kompanjonsavtal men dröjer ofta med det eftersom det är så mycket annat att tänka på för att få igång bolagets verksamhet. Frågan om kompanjonsavtal skjuts därför på framtiden. När sedan en oväntad konflikt uppstår har man inget avtal att luta sig mot och handlingsförlamningen blir ett faktum. Det är vanligt att ägarna är gifta/sambo/vänner. Vår erfarenhet är att det inte minskar riskerna utan ibland tvärtom eftersom affekten då kan bli desto större över en konflikt som berör verksamheten.

Värdet av ett kompanjonsavtal ligger i att det ger stabilitet i förhållandet aktieägarna emellan och därmed en fast grund för bolagets verksamhet. Att upprätta ett kompanjonsavtal efter det att en konflikt uppstått är oftast ogörligt. Oväntade konflikter kan uppstå när som helst och många gånger då lösas med stöd av ett kompanjonsavtal om ett sådant finns.

Vår rekommendation är att lyfta fram frågan om kompanjonsavtal till en viktig fråga när man startar bolag tillsammans med en bolagspartner. Gör hellre ett enkelt kompanjonsavtal när ni startar företaget och som sedan förändras vid behov istället för att inte ha något avtal alls. Det avtal vi arbetat fram täcker vad som bör regleras, bl a vad som ska gälla avseende aktieöverlåtelse, samråd, konkurrensförbud, styrelserättigheter, lön, avtalstid och vad som ska ske vid dödsfall, utlösen av dödsbo, konkurs, tvist, etc.

Ett kompanjonsavtal bör som regel inte vara fastställt en gång för alla utan förändras vid behov i takt med bolagets förändring. Lämpligen ses det därför över med jämna mellanrum, t ex årligen inför årsstämmans fastställande av bokslutet.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer