Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Behövs ett aktieägaravtal?

Frågan om aktieägaravtal bör diskuteras bland bolagsmännen i starten av ett aktiebolag. Att som ägare försöka skapa ett avtal vid ett senare tillfälle, eller kanske i en tid när något inträffat som gör att ägarna inte är överens, kan vara omöjligt. Det är vanligt att ägarna är gifta/sambo/vänner och vår erfarenhet här på Standardbolag är att det inte minskar riskerna utan ibland tvärtom eftersom affekten då kan bli desto större över en konflikt som berör verksamheten. Värdet av ett aktieägaravtal ligger i att det ger stabilitet i förhållandet aktieägarna emellan och därmed en fast grund för bolagets verksamhet. Oväntade konflikter kan uppstå när som helst och många gånger då lösas med stöd av ett aktieägaravtal om ett sådant finns.

Vår rekommendation är att lyfta fram frågan om aktieägaravtal till en viktig fråga när man startar bolag tillsammans med en bolagspartner. Gör hellre ett enkelt aktieägaravtal när ni startar företaget och som sedan förändras vid behov istället för att inte ha något avtal alls. Att ha ett aktieägaravtal som visar riktlinjerna för ägandet är mycket värdefullt. Det skapar både trygghet, pengar och tid den dagen det kan behöva användas.

Det standardavtal vi arbetat fram täcker vad som bör regleras, bl a vad som ska gälla avseende aktieöverlåtelse, samråd, konkurrensförbud, styrelserättigheter, lön, avtalstid och vad som ska ske vid dödsfall, utlösen av dödsbo, konkurs, tvist, etc.

Ett aktieägaravtal bör som regel inte vara fastställt en gång för alla utan förändras vid behov i takt med bolagets förändring. Lämpligen ses det därför över med jämna mellanrum, t ex årligen inför årsstämmans fastställande av bokslutet.

 

Läs mer om Aktieägaravtal >>

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer