Ändring

Är det aktuellt för ditt bolag att göra ändringar? Vi hjälper dig ändra räkenskapsår, styrelse, revisor, firmateckning, firma, förbehåll, aktieslag samt även ändra bolagets adress, namn, verksamhet och säte.

Beställ bolagsändring online

Alternativt fyll i vår beställningsblankett och skriv ut. Faxa, posta eller scanna in och maila blanketten till oss. Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

Ändring av räkenskapsår

Ändring av brutet räkenskapsår till kalenderår kan alltid ske utan tillstånd. För ändring av kalenderår eller brutet räkenskapsår till annat brutet räkenskapsår erfordras dispens av Länsstyrelsen. Dispensen ska inges till Patentverket. Dispens erfordras ej vid anpassning till koncernförhållanden. För förlängning av räkenskapsår får det aldrig omfatta mer än 18 månader. Har du frågor om räkenskapsår går det bra att kontakta oss.

Ändring av bolagets adress

Om företaget byter adress är det viktig att göra en adressändring hos Bolagsverket. Vid enbart adressändring utgår ingen registreringsavgift till Bolagsverket.

Ändring av firma

Bolagets namn (firma) måste klart kunna särskiljas från andra företag eller varumärken. Säkrast är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsort. Ange gärna alternativa namnförslag. Vill du skydda ett varumärke kan vi hjälpa till. Kontakta oss för mer information.

Aktiebrev, aktiebok m.m.

Vid förändringar av aktieinnehav kan vi hjälpa till att uppdatera aktiebrevaktiebok m.m. Om ni själva vill göra uppdateringar kan ni köpa aktiebrev, aktiebok m.m. från oss. Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra register över alla aktieägare och deras aktieinnehav, detta görs i en aktiebok.

Fyll i vår beställningsblankett och skriv ut. Faxa, posta eller scanna in och maila blanketten till oss. Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

Kompanjonavtal & konsultation

Svenska Standardbolag kan tillhandahålla bolagsavtal för alla bolagsformer anpassade efter bolagsmännens önskemål och övrig konsultation i bolagsärenden.

Gör en beställning genom att skicka oss ett mail så kontaktar vi dig, alternativt fyll i vår beställningsblankett och skriv ut. Faxa, posta eller scanna in och maila blanketten till oss. Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

Priser

För att få aktuell prisuppgift avseende den tjänst ni är intresserad av, var vänlig kontakta något av våra kontor.

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Aktiebolag, Lagerbolag och Bolagsfrågor. Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 300 000 tillfällen.

Copyright © 2012, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059-8434) | Presskontakt | Ansvarig utgivare: Anita Berggren