Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Ändring

Är det aktuellt för ditt bolag att göra ändringar? Vi hjälper dig ändra bolagets adress, namn, verksamhet, säte och mycket mer.

Vi hjälper dig ändra räkenskapsår, styrelse, revisor, firmateckning, firma, förbehåll, aktieslag samt även ändra bolagets adress, namn, verksamhet och säte. Vi har hjälpt tusentals företag med ändringsärenden och samtliga uppgifter anpassas enligt dina önskemål. Genom att be oss ordna med formaliteterna kan du spara tid och energi som istället kan ägnas åt företagets egentliga verksamhet.
Beställ bolagsändring

Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

Ändring av räkenskapsår

Ändring av brutet räkenskapsår till kalenderår kan alltid ske utan tillstånd. För ändring av kalenderår eller brutet räkenskapsår till annat brutet räkenskapsår erfordras dispens av Länsstyrelsen. Dispensen ska inges till Patentverket. Dispens erfordras ej vid anpassning till koncernförhållanden. För förlängning av räkenskapsår får det aldrig omfatta mer än 18 månader. Har du frågor om räkenskapsår går det bra att kontakta oss.

Ändring av bolagets adress

Om företaget byter adress är det viktig att göra en adressändring hos Bolagsverket. Vid enbart adressändring utgår ingen registreringsavgift till Bolagsverket.

Ändring av firma

Bolagets namn (firma) måste klart kunna särskiljas från andra företag eller varumärken. Säkrast är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsort. Ange gärna alternativa namnförslag. Vill du skydda ett varumärke kan vi hjälpa till. Kontakta oss för mer information.

Aktiebrev, aktiebok m.m.

Vid förändringar av aktieinnehav kan vi hjälpa till att uppdatera aktiebrevaktiebok m.m. Om ni själva vill göra uppdateringar kan ni köpa aktiebrev, aktiebok m.m. från oss. Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra register över alla aktieägare och deras aktieinnehav, detta görs i en aktiebok.

Kompanjonsavtal & konsultation

Svenska Standardbolag kan tillhandahålla bolagsavtal för alla bolagsformer anpassade efter bolagsmännens önskemål och övrig konsultation i bolagsärenden.

Priser för Ändringar

För att få aktuell prisuppgift på Ändringar och den tjänst du är intresserad av, var vänlig kontakta något av våra kontor eller se vår prisinformation.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare