Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta stiftelse

Behöver ni starta en stiftelse? Kontakta oss, vi hjälper er.

En stiftelse är en självständig förmögenhet som med ett stiftelseförordnande som grund förvaltas för ett bestämt  och välgörande ändamål. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att förvalta stiftelsen och dess medel. Revisor ska finnas. Det unika med en stiftelse är att den saknar ägare och medlemmar. Man kan säga att en stiftelse är en självägande förmögenhet.

Vi på Svenska Standardbolag tar fram de dokument som krävs för registrering hos Länsstyrelsen samt gör de kontroller, granskningar och bevakning som kan vara nödvändiga till dess att registreringen är klar.

Vi kan även hjälpa till med ändringar i och avveckling av en stiftelse.

Kännetecken för en stiftelse:

  • En stiftelse har inte några ägare eller medlemmar. Däremot har stiftelsen en styrelse.
  • Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande som anger hur förmögenheten ska användas och vem eller vilka som är förmånstagare. Det kan till exempel vara ett gåvobrev, testamente eller ett styrelseprotokoll.
  • En stiftelse ska ha ett namn där ordet stiftelse ska ingå.
  • En stiftelse ska verka under en längre tid.
  • En stiftelse är en juridisk person.

Vilka stiftelseformer finns?

Stiftelselagen (1994:1220) reglerar fem olika slag av stiftelser:

  • Vanliga stiftelser
  • Insamlingsstiftelser
  • Pensionsstiftelser
  • Personalstiftelser
  • Kollektivavtalsstiftelser

Vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser kan bedriva näringsverksamhet om det finns stöd för det i stiftelseförordnandet.

Kontakta oss

Vill du beställa eller bara undrar över något? Maila, ring eller kontakta oss gärna via vår chatt.

För aktuell prisuppgift skicka en prisförfrågan.

Följ oss på sociala medier

 

 


FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer