Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Bilda och registrera helt nytt bolag

Vi hjälper dig att starta och registrera ett helt nytt bolag, även kallat nybildning. Välj den typ av bolag du önskar så upprättar vi de handlingar som behövs för att det ska bli registrerat hos Bolagsverket.

Anlita oss när du ska bilda bolag!

  • Vi har stor erfarenhet av bolagsregistreringar och bolagsbildningar och har hjälpt mer än 300 000 företag till världen.
  • När vi bildar ett bolag för din räkning garanterar vi att samtliga handlingar som krävs för bildandet är korrekta och efter dina önskemål.
  • Vid bolagsbildning gör vi även en omfattande namngranskning och rekommenderar alternativa namn om så behövs.

Registrera nytt aktiebolag

Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare, fysiska eller juridiska. Ägarna har inte personligt ansvar. Det man riskerar är insatt kapital (aktiekapital), som ska uppgå till minst 50 000 SEK. Namnskyddet för bolagsnamnet är rikstäckande.

Viktigt att veta är att om man väljer att bilda ett helt nytt aktiebolag blir bolaget en egen juridisk person med ett organisationsnummer först efter registreringen hos Bolagsverket. Handläggningstiden brukar variera mellan 2-4 veckor, ibland går det snabbare. Behöver du komma igång direkt och vill ha ett bolag med färdigt organisationsnummer rekommenderar vi att ni beställer vårt lagerbolag AB Grundstenen. Där kan affär samt tillgång till bolaget bli klar mycket snabbt.

Vill du att ditt aktiebolag skall vara ett publikt bolag eller ha Euro som redovisningsvaluta? Kontakta oss så ordnar vi det >>

Beställ Prisförfrågan

Hur bildar man ett nytt aktiebolag?

För att bilda ett nytt aktiebolag finns tre alternativ:

1. Registrera bolag med kontanter på bankkonto

Bilda bolaget med kontanter genom att sätta in aktiekapitalet på ett bankkonto. Banken utfärdar sen ett likvidintyg som styrker detta.

2. Registrera bolag med apportegendom

Om man väljer att bilda bolag med tillskott av annat än pengar kan man välja att göra en apport. Grundregeln är att det man använder som apportegendom (bolagets aktiekapital) skall vara till nytta för bolagets verksamhet och har ett säkerställt värde.

3. Starta snabbt med ett lagerbolag

Fördelen med att köpa våra färdiga bolag, lagerbolaget AB Grundstenen, är att verksamheten kan börja fungera på en gång och att bolaget redan har ett organisationsnummer. Det innebär att du direkt har möjlighet att teckna avtal i bolaget som exempelvis hyra av lokal. Läs mer >>

Bilda nytt handels- eller kommanditbolag

Vi upprättar vi samtliga handlingar för bolagsregistrering enligt dina önskemål. Vid nybildning blir bolaget juridisk person först efter att registreringen är klar hos Bolagsverket.

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag men med skillnaden att i kommanditbolaget finns minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Delägarna måste avtala om vad som ska gälla vid fördelning av resultatet.

Beställ Prisförfrågan

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer