Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Skydda ditt varumärke genom varumärkesregistrering

Ett varumärke är ett kännetecken för en näringsidkares produkter/tjänster och kan efterhand få ett mycket betydande värde. Det är mycket vanligt att man söker varumärkesregistrering för sent, d v s när märket redan blivit känt. Någon annan kan ha insett märkets värde och registrerat ett likadant eller snarlikt. Ett gott råd är därför att omgående låta registrera märket.

Om man vill använda något ord i företagsnamnet, t ex ”Globen” i ”Globen Foto AB”, som namn för företagets produkter/tjänster, finns det anledning att söka varumärke för ordet. Härigenom uppnås ett starkare namnskydd. Skälen är:

  • Likhetsgranskning av varumärken är strängare än likhetsgranskning av företagsnamn och ger därför ett bredare skydd
  • Användning av ord i företagsnamnet som varumärke utan registrering kan innebära varumärkesintrång. Exempel: Qvinns Corner AB som i rörelse använde beteckningen
    Qvinns Corner ansågs av Högsta Domstolen ha begått intrång i varumärket QVINNY.

För handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare finns ytterligare ett skäl:

  • Lokalt eller regionalt registrerat företagsnamn får genom registrering som varumärke ett rikstäckande skydd för företagsnamnets dominerande del

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->