Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vilken uppgift har en styrelse i ett aktiebolag?

Aktiebolagslagen kräver att alla aktiebolag ska ha en styrelse. Styrelsen är underordnad bolagsstämman, som är aktieägarnas forum och bolagets högsta beslutande organ. Det är också bolagsstämman som utser styrelsen.

En styrelses roll kan variera mycket beroende på typ av bolag och bolagets storlek. Om styrelsen är en väl fungerande grupp kan den i sitt arbete ge de bästa förutsättningarna för företagets framgång på den aktuella marknaden. Styrelsen ska leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Oavsett ett företags storlek är det alltid viktigt med kompetenta och drivande styrelsemedlemmar.

Enligt ABL kap 8 4§ är styrelsens uppgift att svara för bolagets organisation och förvaltning. Att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

En styrelseledamot…

  • …måste vara minst 18 år.
  • …får inte vara i konkurs.
  • …får inte ha förvaltare.
  • …får inte ha näringsförbud.

Om styrelsen har färre än tre ledamöter, skall det finnas minst en suppleant. I ett publikt aktiebolag skall styrelsen ha minst tre ledamöter.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer