Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vad är hembudsförbehåll/förköpsförbehåll?

Hembudsförbehåll/förköpsförbehåll är förbehåll för överlåtelse av aktier

Aktiebolagslagen medger tre olika slag av förbehåll i bolagsordningen som begränsar rätten att fritt överlåta aktier:

FÖRKÖP
Med förköp menas att övriga aktieägare (eller annan som anges i förbehållet) ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare.

Övriga aktieägare ska erbjudas att köpa innan aktien övergår till ny ägare.

HEMBUD
Den vanligaste varianten av hembud är s k skärpt hembud. Med detta menas att aktieägarna i första hand ska vara berättigade att utan undantag lösa in aktie som annars skulle övergå till någon annan, det vill säga ett skydd mot ny aktieägare, oavsett vem det är.

Den näst vanligaste varianten av förbehåll är familjerättsligt hembud, som innebär att man redan i förväg accepterar ny ägare om denne blivit ägare genom arv, bodelning, testamente eller gåva till bröstarvinge.

Hembud gäller först efter att aktien bytt ägare. Det innebär att den nye ägaren måste hembjuda aktien, d v s anmäla sitt förvärv till styrelsen i bolaget som då meddelar övriga aktieägare att det finns aktie som de har rätt att förvärva.

Under hembudsprocessen är aktien inte röstberättigad.

SAMTYCKE
Med samtycke menas att aktie får överlåtas till ny ägare endast med bolagsstämmans samtycke.

Läs mer >>

Kontakta oss

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy