Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vad händer om årsredovisning inte är färdig i tid?

Årsstämma, som bl a beslutar om att fastställa resultaträkning och balansräkning, ska hållas inom sex månader efter bokslutsdagen. Inom sju månader från bokslutsdagen ska bolaget till Bolagsverket ha skickat komplett årsredovisning (med revisionsberättelse om bolaget har revisor) försedd med styrelseledamots intyg om att resultaträkning och balansräkning har fastställts av årsstämman. Om detta inte görs kommer bolaget att drabbas av förseningsavgifter som blir högre ju längre årsredovisningen dröjer.

Riskera tvångslikvidation

Ett aktiebolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.

Personligt betalningsansvar

Att inte skicka in årsredovisning till Bolagsverket inom femton månader från räkenskapsårets utgång medför ett personligt betalningsansvar för styrelsen.

Åtalas för bokföringsbrott

Observera att i vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i tid åtalas för bokföringsbrott.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer