Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vem är verklig huvudman?

  • Den som har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.
  • Om du genom ditt ägande har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.
  • Den som genom avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen har kontroll som motsvarar verklig huvudman.

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer