Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vad är skillnaden mellan bolagsordning och aktieägaravtal (kompanjonsavtal)?

Bolagsordning

Vad bolagsordningen ska innehåll bestäms av aktieägarna. Bolagsordningen är en offentlig handling som ska registreras hos Bolagsverket. Styrelsen ska i sitt arbete rätta sig efter gällande bolagsordning. Möjligheten att ta med bestämmelser som rör förhållandet mellan aktieägare i bolaget är begränsat.

Obligatoriska uppgifter i bolagsordning:

 • Bolagets namn
 • Ort där verksamheten ska bedrivas (säte)
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Aktiekapitalets storlek
 • Antalet aktier
 • Antalet styrelseledamöter
 • Antalet revisorer (om revisor ska finnas)
 • Sättet för kallelse till bolagsstämma
 • Räkenskapsår (t ex kalenderår)

Aktieägaravtal (kompanjonsavtal)

I ett aktieägaravtal däremot kan man avtala i stort sett fritt om det man tycker ska regleras rörande ägandet och verksamheten. En stor fördel med aktieägaravtal är att man kan ta in bestämmelser om vad som ska gälla vid eventuella framtida händelser och därigenom undvika skadliga konflikter vid åsiktsskillnader.

Den som undertecknat ett aktieägaravtal kan inte gå emot avtalet utan kännbara konsekvenser, vilket säkrar att gjorda överenskommelser hålls. Undertecknat avtal gäller det före vad som sägs i bolagsordningen.

Avtalet är inte offentligt och ska inte registreras någonstans.

Bildar man ett bolag tillsammans med någon där man delar på ägandet i bolaget är det viktigt att genast göra ett aktieägaravtal. Är ägandet 50/50 är vår åsikt att det borde det vara obligatoriskt med ett aktieägaravtal eftersom oenighet mellan ägare kan riskera att omöjliggöra företagets verksamhet.

Exempel på vanliga bestämmelser i aktieägaravtal:

 • Aktieöverlåtelse
 • Utlösen vid dödsfall
 • Enskild egendom
 • Sammanträde inför bolagsstämma
 • Rätt att vara styrelseledamot
 • Rösträtt
 • Konkurrensförbud
 • Konkurs
 • Tvist
 • Finansiering vid utlösen

Exempel på andra bestämmelser i aktieägaravtal:

 • Sekretess
 • Vad som ska gälla om någon utomstående vill lägga bud på en del av eller samtliga bolagets aktier.
 • Drag-along (majoritetsägare som vill sälja sina aktier kan tvinga övriga att sälja till samma villkor).
 • Tag-along (aktieägare som vill sälja tvingas att se till att övriga samtidigt får sälja och till samma villkor).
 • Auktion (om någon ska lösas ut och fler vill lösa men man inte kommer överens om priset görs en budgivning).

Kontakta oss!

Kontakta oss för mer information och pris.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer