Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vad är ett handelsbolag?

Handelsbolag är ett företag som drivs av två eller flera bolagsmän. I denna något enkla företagsform finns det inget krav på att ha ett stort startkapital eller att ha någon revisor.

Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. Bolagsmännen är också solidariskt ansvariga för rörelsens skulder (med hela sin förmögenhet). Detta innebär att den som har en fordran på bolaget kan kräva betalning på hela beloppet hos vem som helst av bolagsmännen. Sen är det upp till denne att i sin tur kräva bolaget eller övriga delägare på deras del av skulden.

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag som ofta är bättre om bara en av bolagsmännen är den som i huvudsak är den som är drivande. Den drivande personen blir då komplementär (obegränsat solidariskt och personligt ansvar) medan den andre kommanditdelägaren bara riskerar sin insats i bolaget.

Handelsbolag, får skydd för företagsnamnet i det län där företaget är registrerat.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer